Serviceassistent staat aan het bed van een patiënt en schenkt koffie in

Rijnstate pakt ondervoeding aanVia de Alliantie Voeding in de Zorg werkt Rijnstate samen met Wageningen University & Research aan het verbeteren van de eiwit- en energie-inname van ouderen op de afdeling geriatrische traumatologie. Recent zijn de voedingsinname en de voedingsregistratie in kaart gebracht.

Het onderzoek, onder leiding van Diana Taekema, klinisch geriater en Yolah Soldaat, diëtist, vond plaats bij oudere patiënten die met een gebroken heup op de afdeling geriatrische traumatologie van Rijnstate werden opgenomen. Deze patiënten zijn vaak bij opname al ondervoed vanuit de thuissituatie. ‘Dit terwijl de voedingsstatus een belangrijke factor is voor de uitkomst van de operatie én voor het herstel’ aldus professor Lisette de Groot van Wageningen University & Research. Eerder onderzoek liet al zien dat de registratie van de inname incompleet was. Nu zijn de oorzaken hiervan onderzocht en mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht.

Voedingsinname

De keuzes in voeding van deze patiëntengroep zijn in kaart gebracht. Vooral vertrouwde producten waren zeer populair, zoals brood, warme maaltijd en koffie/thee. Tegelijkertijd bleek dat veel aangeboden producten nauwelijks werden gebruikt, zoals notenmix of kroepoek. Opvallend was dat ook de verrijkte producten, die essentieel zijn om voldoende eiwit en energie binnen te krijgen, weinig werden gebruikt. Ook viel op dat er weinig drinkvoeding is aangeboden aan de patiënt, terwijl dit een belangrijke bron van energie en eiwit kan zijn. Op basis van deze resultaten is het  aanbod aan de patiënten op de afdeling Geriatrie inmiddels aangepast. Zo bevat de voedingskar alleen nog maar 'goede' producten.  Verder ontwikkelen de verpleging, serviceassistenten en afdeling diëtetiek een werkwijze om het voorschrift van de diëtist zo optimaal mogelijk aan de patiënt te kunnen verstrekken. Hierin wordt ook voedingseducatie meegenomen: door meer kennis bij serviceassistenten en verpleging over het belang van voeding kunnen zij de patiënt beter advies geven in de voedingskeuzes.

Voedingsregistratie

Een accurate innameregistratie is essentieel om de problemen in kaart te brengen en handvatten te vinden om de inname te verbeteren. In dit onderzoek is via de voedingsinnamelijsten de inname van eiwit, energie en vocht berekend. Eerst zijn 97 voedingslijsten afgenomen volgens de standaard procedure. Daarna volgde een periode waarin de voedingslijsten extra nauwkeurig werden bijgehouden op instructie van de diëtist. In de controlegroep voldeed 8 procent aan de aanbevolen hoeveelheid energie, bij de groep met extra nauwkeurige registratie was dit 9 procent. Ook de eiwitinname was onvoldoende in beide groepen: 12 procent met standaardregistratie en 28 procent met de nauwkeurige registratie. ‘Samen met de verpleegkundig specialisten van de geriatrische traumatologie werken we nu aan het verbeteren van voedingsregistratie,’ aldus Yolah Soldaat.

Meer over geriatrische traumatologie

Meer over geriatrie

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: