Specialismen

Geriatrie

De klinisch geriater is een medisch specialist die zich richt op de oudere patiënt met meerdere aandoeningen. Deze aandoeningen maken de oudere patiënt kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan problemen met lopen en vallen, chronische ziekten of incontinentie voor urine. Bovendien spelen naast lichamelijke klachten, ook psychische en sociale problemen vaak een rol. Zoals vergeetachtigheid, eenzaamheid, somberheid of verwardheid.

Wat doet de geriater?

De klinisch geriater kijkt met een brede blik naar het gehele functioneren van oudere patiënten. Samen met u en uw naasten stellen we een individueel behandelplan op, waarbij kwaliteit van leven en behoud van functioneren belangrijke uitgangspunten zijn. Hiervoor werken we samen in een multidisciplinair team, met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en een psycholoog.

Wanneer gaat u naar de geriater?

U kunt poliklinisch verwezen worden naar de klinisch geriater door uw huisarts, of door een andere specialist in het ziekenhuis. Meestal gebeurt dit vanwege achteruitgang in uw functioneren. Bijvoorbeeld loopproblemen, of vaker vallen. Ook als u klachten heeft vanwege voeding of continentie kunt u bij de geriater terecht.

Het kan zijn dat u vóór een operatie, ingreep of behandeling naar de geriater verwezen wordt door een andere specialist in het ziekenhuis. Door te kijken naar uw huidige fysieke toestand, uw klachten en uw geheugen, kunnen we de risico’s van een behadeling inschatten. Samen met u wegen we deze risico’s af en bespreken we uw behandeldoelen. Zo komen we samen tot een voor u geschikte behandeling.

Een veelvoorkomend probleem waarmee patiënten de geriater bezoeken, zijn geheugenklachten. Op de poli doen we een analyse om te kijken of u lijdt aan dementie. Maar ook psychische klachten zoals somberheid of eenzaamheid kunnen een reden zijn voor verwijzing.

Verpleegafdeling

Als uw gezondheidsproblemen zodanig zijn dat ziekenhuisopname noodzakelijk is, kunt u worden opgenomen op de verpleegafdeling Geriatrie. Op deze afdeling is een gespecialiseerd verpleegkundig team aanwezig dat zich richt op de kwetsbare oudere. De afdeling is gebouwd en ingericht volgens de principes van reactiverend verplegen. Dit betekent dat we patiënten zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. Ook is er veel aandacht voor voeding en ontspanning. Dit zorgt voor een sneller herstel, minder verlies van spierkracht, verkleint de kans op complicaties en verhoogt de kwaliteit van leven, ook op langere termijn. De afdeling heeft een besloten huiskamer met een keuken, een beweeghoek en diverse loungezitjes.

Benieuwd? In deze video geven we een rondleiding en vertellen we meer over dit nieuwe concept.

Team van geriaters

Bij Rijnstate werken de volgende geriaters (v.l.n.r. op de foto): mevr. S.C. Stalpers-Konijnenburg, mevr. A.E. Laan, mevr. dr. D.G. Taekema, dhr. J. Bruijns, mevr. R.S. Planting, mevr. D. J. Koenjer-Oude Lansink, dhr. H.H. Wijnen, mevr. P.J.W.B. van Mierlo en mevr. Y. Hendrix.

Patiëntervaringen

‘Geriater gaf uiteindelijk groen licht om te opereren’
Mevrouw Verheijden en haar man wandelen in het bos

Begin maart werd bij Jetty Verheijke (82) darmkanker geconstateerd. Ondanks haar hoge leeftijd durfden de chirurg en oncoloog het toch aan haar te opereren. Dat gebeurde echter pas nadat de geriater en de patiënt zelf groen licht hadden gegeven.

Lees verder of Bekijk alle patiëntervaringen

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Onderzoek naar dementie bij jonge mensen afgerond

In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Door gegevens te verzamelen van relatief jonge mensen met de diagnose dementie, ontstaat meer inzicht in hoe vaak dit precies voorkomt en wat de kenmerken zijn bij de jongere patiënten. De afdelingen Neurologie en Geriatrie in Rijnstate hebben deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek naar vroege dementie. De resultaten van dat onderzoek zijn onlangs gepubliceerd.

 

Lees meer
Rijnstate leidt multicenter onderzoek naar vroegtijdig opsporen atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (hartritmestoornis) bij geriatrische patiënten komt regelmatig voor, zonder dat de patiënt dit weet. Binnen de zogenaamde GERAF-studie (wat staat voor GERiatrisch AtriumFibrilleren) doen cardiologen Martin Hemels en Ron Pisters van Rijnstate, samen met klinisch geriater Diana Taekema van  de afdeling Geriatrie en nog vijf andere ziekenhuizen, hier verder onderzoek naar. Zo zijn, indien nodig, eerder preventieve maatregelen te nemen om bijvoorbeeld een herseninfarct of hartfalen te voorkomen.

Lees meer
Start onderzoek PENG-blokkade om operatie bij heupfractuur bij kwetsbare patiënten te voorkomen

Rijnstate is gestart met een onderzoek naar de behandeling van geriatrische patiënten met een gebroken heup. Deze vaak kwetsbare patiënten kunnen of willen niet altijd geopereerd worden. Een zogenaamde PENG-blokkade kan voor deze patiënten blijvend verlichting geven. Klinisch geriater Hugo Wijnen, anesthesioloog Jan Willem Kallewaard en traumatoloog Edo Hekma leiden in Rijnstate een multidisciplinair onderzoek naar deze behandeling.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: