Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

In isolatie verpleegd worden

U wordt in isolatie verpleegd. Uw verblijf in het ziekenhuis is daardoor misschien anders dan u het zich had voorgesteld. Hier leest u informatie over isolatiemaatregelen en u leest over de aanleiding om deze maatregelen toe te passen. Natuurlijk proberen we uw verblijf in het ziekenhuis, ondanks de maatregelen, zo prettig mogelijk te maken.

Er kunnen een aantal redenen zijn dat u in isolatie wordt verpleegd: 

  • Er is een besmettelijke aandoening aangetoond of we denken dat u een besmettelijke aandoening heeft;
  • U bent drager van een bacterie die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica.

De isolatiemaatregelen worden getroffen zodat de micro-organismen zich niet kunnen verspreiden in het ziekenhuis.

Wat zijn micro-organismen? 

De term micro-organismen is een verzamelnaam voor onder andere bacteriën en virussen. Micro-organismen vind je overal, in de lucht, op de huid, in ons lichaam en op alle voorwerpen. Sommige micro-organismen kunnen we zelfs niet missen, zoals de bacteriën in de darm die nodig zijn voor het verteren van het voedsel. Er zijn echter ook micro-organismen die ziekteverwekkend zijn of een infectie kunnen veroorzaken.

Gezonde mensen met een intacte huid en slijmvliezen zijn beschermd tegen het binnendringen van micro-organismen. Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak een verminderde weerstand en lopen daardoor sneller een besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen op. Daarom besteedt het ziekenhuis extra aandacht aan het voorkomen van de verspreiding van micro-organismen.

Isolatiemaatregelen 

Welke isolatiemaatregelen bij u worden toegepast is afhankelijk van het soort micro-organisme dat u bij zich draagt. Ook de manier waarop het micro-organisme zich verspreidt van de ene naar de andere patiënt heeft hier invloed op.

Verspreiding van micro-organismen die aan de handen blijven plakken, wordt voorkomen door het gebruik van plastic handschoenen en het regelmatig inwrijven van de handen met handalcohol. Het inademen van micro-organismen die zich in de lucht kunnen verplaatsen, wordt voorkomen door het gebruik van mond-neusmaskers.

Controle 

Met regelmaat zal de behandelend arts bij u controleren of de isolatiemaatregelen nog nodig zijn. In de meeste gevallen wordt er een kweek afgenomen van een wond, ontlasting, urine, de bilnaad of opgehoest sputum. 

Bezoek 

Als u in isolatie verpleegd wordt kunt u gewoon bezoek ontvangen. Uw bezoekers moeten zich wel eerst melden bij de verpleegkundige. Bij vertrek moeten bezoekers de handen wassen of desinfecteren.

Thuis 

Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent, zijn de isolatiemaatregelen niet meer nodig. Het kan zijn dat de medewerkers van de thuiszorg, de fysiotherapeut of andere zorgverleners nog extra hygiënemaatregelen nemen.

Tot slot 

Wij beseffen dat de isolatiemaatregelen voor u en uw bezoek ingrijpend kunnen zijn. Het zijn echter noodzakelijke maatregelen om verspreiding en overdracht naar andere patiënten en medewerkers te voorkomen. Uw behandeling kan altijd doorgaan, ook al wordt u in isolatie verpleegd.

Vragen 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige of aan uw arts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: