Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. drs. D.J. Koenjer – Oude Lansink

Klinisch geriater
Het mooie van mijn vak als klinisch geriater is dat ik naar alle facetten mag kijken. Op basis van gegevens over de actuele lichamelijke en psychische aandoeningen, het functioneren en het sociale systeem maken we samen met patiënt en familie een behandelplan dat aansluit op individuele wensen en behoeften. Op die manier kunnen we maatwerk leveren.

Daarbij werken we veel samen met andere medisch specialisten, paramedici, huisartsen en verpleeghuisartsen om enerzijds de behandeling zo optimaal mogelijk te kunnen maken, en anderzijds eraan bij te dragen dat de continuïteit van zorg zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

Daarnaast heb ik in mijn vak veel te maken met mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Dat maakt dat zij een andere kijk hebben op wat van belang is. Ik vind de uitdaging daarin, dat we binnen de grenzen van wat nog zinvol en wenselijk is blijven kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven en soms ook van sterven te kunnen waarborgen.

Opleiding en werkervaring

Dagmar Koenjer is sinds 2014 werkzaam als klinisch geriater in Rijnstate. Zij behaalde in 2005 haar artsexamen. Nadat zij een jaar werkzaam was als anois klinische geriatrie in het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, startte ze in 2006 met de opleiding tot klinisch geriater. Hiervoor was zij achtereenvolgens werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis (twee jaar interne geneeskunde en één jaar klinische geriatrie), GGz Altrecht te Zeist (één jaar ouderenpsychiatrie) en het UMC Utrecht (één jaar klinische geriatrie). In 2011 rondde ze haar opleiding af en is ze drie jaar werkzaam geweest als klinisch geriater in Bernhoven, wat aanvankelijk nog op twee locaties gevestigd was in Oss en Veghel, en vervolgens in Uden.

Speciale aandachtsgebieden

 • Ouderenpsychiatrie
 • Delier

Nevenactiviteiten

 • Consulent Driegasthuizen (Heijendaal/Jagthuis)
 • Vice-voorzitter vakgroep klinische geriatrie / lid dagelijks bestuur vakgroep klinische geriatrie
 • Projectgroep VBI
 • Lid stuurgroep Beter Ouder 2.0
 • Projectgroep Reactiverend

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
 • Orde van Medisch Specialisten (OMS)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: