Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Norovirus

Het norovirus is een van de virussen die buikgriep kunnen veroorzaken. Hier leest u welke maatregelen er genomen worden, wanneer het norovirus bij u of op uw afdeling is aangetroffen.

Buikgriep 

In een ziekenhuis komt af en toe een buikgriepepidemie voor. Vaak is de verwekker hiervan het norovirus. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen mensen in Nederland buikgriep. In ongeveer een half miljoen gevallen wordt de buikgriep veroorzaakt door het norovirus.

Het norovirus 

Het norovirus is zeer besmettelijk en kan via contact en druppels (in de lucht) overgedragen worden. Het virus veroorzaakt een ontsteking van het maag-darmkanaal, ook wel buikgriep genoemd. Om u, uw bezoek en medewerkers te beschermen worden maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan

Symptomen 

Symptomen van een infectie met het norovirus zijn overgeven en/of diarree. Meestal treden deze symptomen tussen 15 en 48 uur na besmetting op. Het overgeven is vaak heftig en kan heel plotseling optreden. Andere klachten zijn: misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp.
Ook zijn er mensen die geen symptomen hebben, maar het virus wel uitscheiden en kunnen overdragen op anderen. Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, ouderen en jonge kinderen, kunnen de klachten langer duren. Door het vele overgeven en de diarree bestaat de kans op uitdroging. Dit geldt vooral bij jonge kinderen en ouderen.

Behandeling 

Er bestaat geen geneesmiddel tegen deze buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen na een tot vier dagen vanzelf over. Heeft u buikgriep, dan is het belangrijk dat u voldoende vocht, suikers en zouten binnenkrijgt. Hiermee voorkomt u uitdroging. Als het lukt, is het goed om kleine hoeveelheden licht voedsel te eten en ieder uur wat te drinken. Het is beter om alcohol en koolzuurhoudende dranken te vermijden.

Voorkomen van verspreiding 

Wanneer u besmet bent met het norovirus, kunt u het virus makkelijk overdragen op anderen. Om dit te voorkomen, is het nodig dat u goed uw handen wast of desinfecteert. Naast handhygiëne is een goede toilethygiëne zeer belangrijk om verspreiding te voorkomen.
De onderzoeken en behandelingen waarvoor u bent opgenomen, gaan gewoon door. Als een onderzoek niet op de kamer mogelijk is, krijgt u het onderzoek om organisatorische redenen vaker aan het einde van de dag.

Maatregelen  

In het ziekenhuis gelden maatregelen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Op de verpleegafdeling wordt bij patiënten met het norovirus isolatie toegepast. Dit houdt in dat de verpleegkundigen/artsen en andere medewerkers handschoenen, een schort en eventueel een mondmasker dragen. Bij het verlaten van de kamer is het belangrijk dat de handen gewassen of gedesinfecteerd worden. Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken met het norovirus.
Ook bezoekers moeten voor het verlaten van de kamer de handen wassen en krijgen het verzoek om het ziekenhuis direct te verlaten.

Tot slot 

Het is niet altijd prettig om met isolatiemaatregelen verpleegd te worden. Toch is dit de enige manier om de verspreiding van het norovirus in het ziekenhuis tegen te gaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: