Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Bezoek aan de verpleegkundig specialist geriatrie

Binnenkort heeft u een afspraak voor onderzoek bij de verpleegkundig specialist op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem (route 35) of Rijnstate Zevenaar (route 6). Hier leest u wat u van dit bezoek kunt verwachten.

Datum afspraak:
Tijd afspraak:

De polikliniek Geriatrie is met name bestemd voor onderzoek en behandeling van oudere patiënten. Een aandoening kan zich bij ouderen op een andere manier uiten dan bij jongere mensen. Bovendien komen bij ouderen vaker meerdere aandoeningen tegelijkertijd voor. Deze aandoeningen beïnvloeden elkaar, net als de medicijnen die de oudere patiënt voor de verschillende aandoeningen gebruikt. 

Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaatsvinden op geestelijk en sociaal gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenproblemen en eenzaamheid. Of somberheid door het overlijden van leeftijdgenoten. Dit kan tot klachten leiden, zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. 

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na de opleiding HBO verpleegkunde een academische vervolgopleiding heeft gevolgd. Zij verleent zorg aan patiënten met geheugenproblemen, waarbij zij gebruik maakt van zowel verpleegkundige als medische kennis. Op het gebied van diagnose en behandeling neemt zij besluiten in samenspraak met de patiënt en diens begeleider.
De verpleegkundig specialist heeft eigen poliklinische spreekuren.

Voorbereidingen thuis 

Het is de bedoeling dat u de volgende zaken meeneemt op de dag dat u naar de polikliniek Geriatrie komt: 

  • een actueel medicatieoverzicht. Dit is gratis te verkrijgen bij uw apotheek;
  • uw Rijnstatekaart;
  • de medicijnen die u zelf de afgelopen drie maanden bij de apotheek of drogist heeft gekocht;
  • uw leesbril;
  • uw hoorapparaat;
  • als u thuiszorg krijgt of in een verzorgingshuis woont: de Zorgmap;
  • uw verzekeringspapieren.

Belangrijk voor de voorbereiding 

Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen, en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie brook aan uw begeleider(s) lezen.
Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan. Als u onverwacht niet kunt komen, bel dan tijdig af op telefoonnummer
088 - 005 77 30. 

Uw eerste bezoek aan de polikliniek 

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer twee uur. Bij aankomst meldt u zich bij de polikliniek-assistente en geeft u uw Rijnstatekaart af. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. De verpleegkundig specialist haalt u hier op. Er vindt een gesprek plaats tussen u en de verpleegkundig specialist. Uw begeleider spreekt daarna met haar.
Aansluitend onderzoekt de verpleegkundig specialist u lichamelijk. Daarna worden de (voorlopige) resultaten met u en uw begeleider besproken.

Als aanvullend onderzoek of controle nodig is, kunt u aan het eind van uw bezoek aan de polikliniek meteen een nieuwe afspraak maken bij de assistente.

Uitslag 

Tijdens een vervolgafspraak bespreekt de verpleegkundig specialist de uitslag(en) van het eerste bezoek met u en uw begeleider. Ook krijgen u en uw begeleider in dit gesprek uitgebreide voorlichting over uw klachten of ziekte, de behandeling en de gevolgen. Niet alleen de medische kanten, maar ook de psychische, sociale en praktische gevolgen van de aandoening en behandeling komen aan bod.

Het is voor u mogelijk in te loggen in “Mijn Rijnstate” om daar delen van uw dossier in te zien. U kunt hier onder andere uitslagen zien van onderzoeken (bijvoorbeeld van een bloedonderzoek of röntgenonderzoek). Ook kunt u brieven over de behandeling aan bijvoorbeeld uw huisarts bekijken op “Mijn Rijnstate”.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over deze informatie of over uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie bij Rijnstate, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek via telefoonnummer 088 - 005 77 30. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: