Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte staat bij aanmeldzuil en kijkt op het scherm

Bezoek aan de verpleegkundig specialist geriatrie

Binnenkort heeft u een afspraak voor onderzoek bij de verpleegkundig specialist geriatrie op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem (route 35) of Rijnstate Zevenaar (route 6). Hier leest u wat u van dit bezoek kunt verwachten. 

De polikliniek Geriatrie 

De polikliniek Geriatrie is met name bestemd voor onderzoek en behandeling van oudere patiënten. Een aandoening kan zich bij ouderen op een andere manier uiten dan bij jongere mensen. Bovendien komen bij ouderen vaker meerdere aandoeningen tegelijkertijd voor. Deze aandoeningen hebben invloed op elkaar, net als de medicijnen die de oudere patiënt voor de verschillende aandoeningen gebruikt.
Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaatsvinden op geestelijk en sociaal gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenproblemen en eenzaamheid. Of somberheid door het overlijden van leeftijdgenoten. Dit kan tot klachten leiden, zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. 

Wat is een verpleegkundig specialist? 

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na de opleiding hbo Verpleegkunde een academische vervolgopleiding heeft gevolgd. Zij verleent zorg aan patiënten met geheugenproblemen, waarbij zij gebruik maakt van verpleegkundige en medische kennis. Op het gebied van diagnose en behandeling neemt zij besluiten samen met de patiënt en diens begeleider.
De verpleegkundig specialist heeft een eigen poliklinisch spreekuur.

Voorbereidingen thuis 

Meenemen 
Dit neemt u mee naar de polikliniek Geriatrie: 

  • een actueel medicatieoverzicht; dit overzicht kunt u ophalen bij uw apotheek
  • uw Rijnstatekaart
  • een overzicht van de medicijnen die u de afgelopen drie maanden bij de apotheek of drogist heeft gekocht
  • uw leesbril
  • uw hoorapparaat
  • als u thuiszorg krijgt of in een verzorgingshuis woont: de zorgmap
  • uw verzekeringspasje

Verdere voorbereiding 

  • Neem iemand mee die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen, en als dat nodig is aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie ook aan uw begeleider(s) lezen. 
  • Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan.
  • Als u onverwacht niet kunt komen, bel dan tijdig af op telefoonnummer 088 - 005 7730.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek 

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer twee uur. Bij aankomst meldt u zich bij de polikliniek-assistente en geeft u uw Rijnstatekaart af. Hierna gaat u zitten in de wachtruimte. De verpleegkundig specialist haalt u hier op. U heeft een gesprek met de verpleegkundig specialist. Daarna spreekt uw begeleider met haar.
Aansluitend onderzoekt de verpleegkundig specialist u lichamelijk. Daarna bespreekt ze de (voorlopige) resultaten met u en uw begeleider.
Als aanvullend onderzoek of controle nodig is, kunt u aan het eind van uw bezoek aan de polikliniek meteen een nieuwe afspraak maken bij de assistente. 

Uitslag 

Tijdens een vervolgafspraak bespreekt de verpleegkundig specialist de uitslag(en) van het eerste bezoek met u en uw begeleider. Ook krijgen u en uw begeleider in dit gesprek uitgebreide voorlichting over uw klachten of ziekte, de behandeling en de gevolgen. Niet alleen de medische kanten, maar ook de psychische, sociale en praktische gevolgen van de aandoening en de behandeling worden besproken.
U kunt inloggen in Mijn Rijnstate, de beveiligde website voor onze patiënten. Daar kunt u delen van uw dossier inzien. U kunt hier onder andere uitslagen zien van onderzoeken (bijvoorbeeld van een bloedonderzoek of röntgenonderzoek). Ook kunt u bijvoorbeeld brieven aan uw huisarts over de behandeling bekijken in Mijn Rijnstate. Meer over Mijn Rijnstate leest u op onze website. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: