1. Kanker bij ouderen
Aandoening en behandeling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Kanker bij ouderen

Het aantal 65-plussers neemt toe. In 2005 was 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2040 is dat naar verwachting 24 procent. Ook bereiken ouderen een steeds hogere leeftijd. Kanker komt vaker voor naarmate de leeftijd toeneemt. Bovendien is niet iedere oudere gelijk. Daarom is het belangrijk dat de behandeling voor kanker bij ouderen wordt aangepast aan hun behoeften en mate van fitheid. Per kankersoort bestaat er een richtlijn voor de beste behandeling, maar soms zijn er bij ouderen redenen om het behandelplan aan te passen.

Gerda Bosch

Grote verschillen tussen ouderen

Bij mensen die ouder zijn dan 70 bestaan er grote verschillen in vitaliteit. Iemand van 80 jaar kan nog erg vitaal zijn maar ook meerdere aandoeningen tegelijk hebben of erg kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door ernstig hartfalen of dementie. Daarom is het extra belangrijk om per persoon te kijken welke behandeling het beste past. Rijnstate heeft hiervoor een spreekuur ‘Kanker bij ouderen’. Tijdens dit spreekuur bekijkt de geriater (een arts die gespecialiseerd is in ouderen) hoe vitaal u bent, of u de ‘gewone’ behandeling bij u past of dat er aanpassingen nodig zijn. Naar aanleiding van het advies van de geriater bepaalt u samen met uw oncoloog of behandelend specialist met welke behandeling u gaat starten.

Bekijk een video over ons spreekuur Kanker bij Ouderen.

Aanpassing van de behandeling

Hoe kan een behandeling op uw behoeften worden aangepast? Als het nodig is, overlegt de geriater met uw specialist op het gebied van uw kanker of de operatie, chemotherapie of bestraling lichter kan worden gemaakt. Ook als u fitter bent dan in eerste instantie gedacht wordt, overlegt de geriater met uw behandelend specialist, zodat u ook niet wordt onderbehandeld. Andere mogelijke aanpassingen zijn het verbeteren van bijkomende ziekten, het voorkomen van valpartijen tijdens de behandeling door valpreventie of de thuiszorg rondom de behandeling optimaliseren. Ook kan het zijn dat de geriater bekijkt hoe de kans op acute verwardheid (een delier) tijdens de behandeling kan worden verkleind.

De behandeling en uw dagelijkse leven

Daarnaast kan de geriater u meer vertellen over wat een behandeling betekent voor uw dagelijkse leven. Hoe veel invloed hebben bijwerkingen op uw dagelijkse leven? En hoe veel kans is er dat u na de behandeling uw kwaliteit van leven behoudt? Aan de hand van antwoorden op deze vragen kunt u samen met familie en uw behandelend specialist afwegen wat uw voorkeur is.

Controle tijdens de behandeling

Als u begonnen bent met de behandeling, komt u nog een keer terug bij de geriater voor controle. De geriater kan dan in overleg met u nog iets aanpassen.

Lees ook de folder 'Spreekuur Kanker bij ouderen' of het verhaal van mevrouw Bosch.

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.

Patiëntervaringen

Lees de ervaringen van onze patiënten.
‘De behandeling is aan mijn leeftijd aangepast’
Gerda Bosch

Gerda Bosch (85) heeft kanker in haar linker kaak. Na een gesprek met de geriater werd de behandeling aangepast aan haar situatie en mogelijkheden. "Ik kreeg chemotherapie met een kleinere dosering dan gebruikelijk."

Lees verder ofBekijk alle patiëntervaringen

Onze specialismen

voor deze aandoening

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van vrijwel alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.