Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. drs. J. Bruijns

Klinisch geriater
Ik ben een gedreven en enthousiaste arts die ernaar streeft om een behandelplan op te stellen samen met de patiënt en mantelzorgers, gericht op hun doelstellingen. De inventarisatie van de lichamelijke, psychische, functionele en sociale status van de patiënt voeg ik samen met de patiëntgebonden kennis en ervaring van de huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Op deze manier probeer ik tot een zo optimaal mogelijke behandeling te komen in zowel de eerste als de tweede lijn.

Opleiding en werkervaring

Geboren in Rijnstate Zevenaar en opgegroeid in Westervoort en Arnhem is Joris Bruijns al jaren bekend met de regio. In 2012 heeft hij zijn geneeskunde-opleiding afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanuit waar hij zijn coschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en in het Deventer Ziekenhuis heeft voltooid. Nadien werkte hij als arts-assistent (anios) bij de klinische geriatrie in Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn en bij de interne geneeskunde in Rijnstate. Van 2013 tot 2018 was hij in opleiding tot klinisch geriater, waarbij hij achtereenvolgens heeft gewerkt in Rijnstate, Radboudumc, Rijnstate en afsluitend bij Pro Persona te Arnhem, locatie de Braamberg. Joris Bruijns werkt sinds 1 maart 2018 als klinisch geriater in Rijnstate en is sinds januari 2020 specialist-manager.

Lidmaatschappen

  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: