Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. drs. H.H. Wijnen

Klinisch geriater
De uitdaging voor mij als arts is dat elke geriatrische patiënt met al zijn beperkingen zich in mijn spreekkamer begrepen voelt in het contact met mij. Ik doe mijn best om de complexe gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen zo goed mogelijk uit te leggen aan elke patiënt en zijn of haar partner, familielid of mantelzorger. In de keuzes voor behandeling en begeleiding die daaruit volgen, staat de autonomie van de patiënt voorop. Het samenwerken met andere disciplines zowel binnen als buiten het ziekenhuis is daarbij een logisch uitgangspunt.

Opleiding en werkervaring

Hugo Wijnen is werkzaam in Rijnstate sinds 2003. Hij behaalde het artsexamen in 1992. In de periode 1992-2003 was hij werkzaam in: Bosch Medicentrum te Den Bosch (inwendige geneeskunde en klinische geriatrie); Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) BAVO te Capelle a/d IJssel (psychiatrie), Ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort (klinische geriatrie, vooropleiding inwendige geneeskunde), APZ Vincent van Gogh Instituut te Venray (klinische geriatrie, onderdeel psychogeriatrie) en Radboudumc te Nijmegen (klinische geriatrie).

Speciale aandachtsgebieden

 • Samenwerking met de eerste lijn
 • Peri-operatieve zorg
 • Geriatrische traumatologie
 • Polyfarmacie
 • Osteoporose.

Nevenactiviteiten

 • Hoofdonderzoeker vitamine D-suppletiestudie in verpleeghuizen
 • Hoofdonderzoeker slikstoornissen en pneumonie in de geriatrische traumatologie
 • Voorzitter special interest group Geriatrische traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Kerngroeplid van de richtlijn Geriatrische medebehandelingen bij chirurgische ingrepen
 • Lid van het netwerk geriatrische traumatologie/multicenter databasebeheer voor wetenschap aangaande geriatrische traumatologie
 • Coördinator crisisopvang bij niet-uitstelbare AWBZ-vragen op de Spoedeisende Hulp.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Medische staf van Rijnstate
 • Wetenschappelijke staf van Rijnstate
 • KNMG
 • Transmurale werkgroep Crisisopname verpleeghuis
 • Special Interest Group geriatrische traumatologie
 • Netwerk geriatrische traumatologie
 • Movement Disorder Society
 • Fragile Fracture Network.

Voordrachten

 • 2014: FFN Meeting Berlijn. A loading dose of colecalciferol is superior in rapidly and adequately increasing vitamin D levels above 75 nmol/l H.H. Wijnen1, D. Salemink, E. Roovers, D.G. Taekema, H. de Boer (2014) 
 • 2014: EUGMS, Venetië, Italië. Introduction of orthogeriatric care reduces mortality in frail elderly with a hip fracture 
 • 2015: Geriatriedagen, Brabanthallen, Den Bosch. Effecten geriatrische traumatologie.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: