Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Het delierspreekuur

Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u een periode van acute verwardheid doorgemaakt. Zo’n periode wordt ook wel een delier genoemd. U bent uitgenodigd voor controle op het delierspreekuur op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem. Hier leest u meer over dit spreekuur. 

Wat is een delier? 

Een delier is een vorm van verwardheid die plotseling optreedt. Deze plotselinge verwardheid hangt vaak samen met lichamelijke problemen, zoals een ziekte of operatie. 

Waarom een delierspreekuur? 

Het consultteam Geriatrie heeft u tijdens uw opname behandeld en adviezen gegeven aan uw behandelend arts. Het is zinvol dat u nog eens wordt gecontroleerd tijdens het delierspreekuur op de polikliniek Geriatrie. U krijgt hiervoor een uitnodiging toegestuurd als u weer thuis bent.
U komt naar de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem. De looproute vindt u op onze website en bij binnenkomst in Rijnstate. Tijdens de controle op het delierspreekuur wordt er gekeken naar de gevolgen van het delier voor u. Ook wordt besproken hoe het risico dat u opnieuw een delier krijgt kan worden beperkt. 

Voorbereiding 

Meenemen

Dit neemt u mee naar het spreekuur: 

  • uw zorgverzekeringspas
  • uw (lees)bril en hoorapparaat
  • een actueel medicatieoverzicht; dit kunt u ophalen bij uw apotheek
  • uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, kunt u deze ophalen bij de receptie op elk van onze locaties of u kunt er één aanmaken bij de aanmeldzuil
  • de medicijnen die u de afgelopen drie maanden bij de apotheek of de drogist heeft gekocht
  • als u thuiszorg krijgt of in een verzorgingshuis woont: de zorgmap

Verdere voorbereiding 

Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten. 

Het bezoek aan de polikliniek 

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u te maken met de verpleegkundig specialist geriatrie Met de verpleegkundig specialist geriatrie heeft u een gesprek over deze onderwerpen: 

  • Heeft u nog herinneringen aan de periode van acute verwardheid?
  • Welke lichamelijke en geestelijke veranderingen merkt u ten opzichte van de periode vóór uw ziekenhuisopname?
  • Hoe groot is de kans dat u opnieuw last krijgt van acute verwardheid, en wat kunt u doen om dit risico zo klein mogelijk te maken?
  • Gebruikt u medicijnen die verband kunnen hebben met de verwardheid?

Eventueel wordt naar aanleiding van de bevindingen een vervolgafspraak gemaakt voor verder onderzoek. 
Uw bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer een uur.

Uw huisarts krijgt een brief van ons met daarin de besproken adviezen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: