Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Het delierspreekuur

Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u een periode van acute verwardheid doorgemaakt. Daarom komt u nu op het delierspreekuur op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem. Hier leest u meer over dit spreekuur.

U heeft een periode van acute verwardheid doorgemaakt tijdens uw opname in Rijnstate. Zo’n periode wordt ook wel een delier genoemd. Een delier is een vorm van verwardheid die plotseling optreedt. Dit hangt vaak samen met lichamelijke problemen, zoals bijvoorbeeld een ziekte of operatie. Het consultteam Geriatrie heeft u tijdens uw opname behandeld en adviezen gegeven aan uw behandelend arts.

Het is zinvol dat u nog eens wordt gecontroleerd tijdens het delierspreekuur op de polikliniek Geriatrie. U krijgt hiervoor na het ontslag een uitnodiging toegestuurd. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek Geriatrie. Voor het spreekuur komt u naar route 35 van Rijnstate Arnhem, op de tweede verdieping. Tijdens deze controle wordt er gekeken naar de gevolgen van de acute verwardheid voor u en wordt er besproken hoe het risico op een delier kan worden beperkt.

Gang van zaken tijdens het spreekuur 

Voorbereiding 
Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten.

Het is de bedoeling dat u het volgende meeneemt: 

  • Uw zorgverzekeringpapieren;
  • Uw leesbril en hoorapparaten;
  • Een actueel medicatieoverzicht; dit is gratis te krijgen bij uw apotheek;
  • Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, kunt u dat binnen naast de hoofdingang van het ziekenhuis laten maken;
  • De medicijnen die u zelf de afgelopen drie maanden bij de apotheek of drogist heeft gekocht;
  • De Zorgmap (als u thuiszorg krijgt of in een verzorgingshuis woont).

Het bezoek aan de poli 

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u te maken met de verpleegkundig specialist geriatrie en de klinisch geriater. De verpleegkundig specialist geriatrie heeft een gesprek met u over de volgende onderwerpen: 

  • Heeft u nog herinneringen aan de periode van acute verwardheid?
  • Wat is er lichamelijk en geestelijk veranderd ten opzichte van de periode vóór de ziekenhuisopname?
  • Hoe groot is de kans dat u weer een keer last krijgt van acute verwardheid en wat kunt u doen om dit risico zo klein mogelijk te maken?
  • Gebruikt u nog medicijnen die verband hebben met de verwardheid?

Na dit gesprek overlegt de verpleegkundig specialist met de klinisch geriater over wat u verteld heeft. Eventueel wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor verder onderzoek. 

Uw bezoek aan de polikliniek zal ongeveer een uur duren. 

Uw huisarts krijgt een brief van ons, waarin de besproken adviezen beschreven staan.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie via 088 - 005 7398.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!