Aandoening, behandeling en onderzoek

Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Het is een syndroom waarbij vergeetachtigheid het eerste signaal is. Tegelijkertijd zijn er problemen met dagelijkse vaardigheden (koken, autorijden), de spraak of het besef van tijd en plaats. Er kunnen veranderingen optreden in het karakter en gedrag, soms met stemmingswisselingen.

Wanneer is er sprake van dementie?

We spreken van dementie als deze problemen samen voorkomen en zodanig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren. De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Risicogroepen

De kans op dementie is hoger bij ouderen en mensen met een hoge bloeddruk of een hart- en vaatziekte.

Preventie

Een gezonde levensstijl kan het risico op dementie verminderen.

Behandeling

Dementie is helaas nog niet te genezen. De behandeling met medicijnen is daarom gericht op het remmen van de achteruitgang. Hierdoor kan de patiënt langer zelfstandig blijven functioneren en wonen. Deze behandeling heeft echter maar bij een beperkt aantal patiënten resultaat. Bij dementie is het van groot belang dat de patiënt en de familie goed zijn geïnformeerd over de ziekte en hoe ermee om te gaan.

Problemen met slikken en taal

Bij mensen met dementie kunnen problemen met het slikken voorkomen. Als er sprake is van een slikstoornis bij dementie wordt de patiënt verwezen naar de logopedist.

Als er een probleem in de taal aanwezig is, kan er een logopedist worden betrokken bij de behandeling. Door middel van taalonderzoek wordt bekeken welke problemen er in de taal aanwezig zijn. Er kunnen problemen aanwezig zijn op het gebied van begrijpen, vinden van de woorden, lezen en schrijven. Daarna wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor behandeling. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting, begeleiding en adviezen. In een vroeg stadium van dementie kan directe behandeling door middel van taaltherapie soms ook zinvol zijn.

Goed voorbereid

Omdat het een ongeneeslijke ziekte betreft, is het belangrijk om al in een vroeg stadium voorbereid te zijn op de toekomst (wonen, zorg, financiën, etc.). Ook is het belangrijk voor de patiënt om lichamelijk en geestelijk actief te blijven, gezond te leven en de noodzakelijke medicatie goed in te nemen. De verzorgende van een dierbare met dementie heeft begeleiding en steun nodig om de verzorging zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: