Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Neuropsychologisch onderzoek (geriatrie)

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling Medische psychologie van Rijnstate voor een neuropsychologisch onderzoek. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt. 

Wat is een neuropsychologisch onderzoek? 

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt de samenhang tussen uw klachten en het functioneren van uw hersenen onderzocht. Het onderzoek richt zich op uw geheugen, uw concentratievermogen en uw vermogen om problemen op te lossen en situaties te overzien. Een aantal voorbeelden: 

  • Iemand meldt zich bij de geriater omdat hij of zij wat vergeetachtig is geworden. Hierdoor is deze persoon somber en bezorgd. De geheugenklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat spanningen een rol spelen bij de klachten of dat deze persoon beginnende dementie heeft. Als er meer duidelijkheid gewenst is over de samenhang tussen de klachten of de ernst ervan, vraagt de geriater een neuropsychologisch onderzoek aan.
  • Iemand die zich altijd zelfstandig kon redden, begint langzamerhand van alles te vergeten, kan minder goed op woorden komen en raakt spullen kwijt. De familie merkt op dat deze persoon minder initiatief toont. De arts kan dan een neuropsychologisch onderzoek aanvragen. Daarmee kan worden onderzocht of dit beeld kan passen bij een beginnende dementie en hoe de naaste omgeving daar het beste mee om kan gaan.

Hoe verloopt het onderzoek? 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een gesprek met een psycholoog en een aantal neuropsychologische testen bij de psychodiagnostisch medewerker. Bij elkaar bent u ongeveer 2 tot 2,5 uur op de afdeling. 

  • De psycholoog heeft een gesprek met u én met een naast familielid, uw partner of een begeleider. Deze gesprekken kunnen met elk van u afzonderlijk worden gehouden of met u samen. Doel van het gesprek is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw klachten. Wat zijn uw klachten en hoe zijn deze ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven? Wat kunt u niet meer en wat gaat goed? Het gesprek duurt 30 minuten tot een uur. 
  • De psychodiagnostisch medewerker geeft u na het gesprek een aantal opdrachten. Ze zit samen met u aan een tafel en laat u verschillende taken doen. Dit deel duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.
    Als u een (lees)bril en/of gehoorapparaat heeft, neem deze dan mee naar het onderzoek.

De uitslag 

De psycholoog schrijft een verslag van het neuropsychologisch onderzoek en stuurt dit naar de specialist. Vervolgens wordt het verslag besproken in het multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn zowel de psycholoog als de specialist aanwezig. Uw individuele situatie wordt bekeken en er wordt besproken welke vervolgstappen gewenst zijn. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: