Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Neuropsychologisch onderzoek (geriatrie)

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling Medische psychologie van Rijnstate voor een neuropsychologisch onderzoek. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt.

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt de samenhang tussen uw klachten en het functioneren van de hersenen onderzocht. Het onderzoek richt zich op het geheugen, de concentratie en het vermogen om problemen op te lossen en situaties te overzien. Een aantal voorbeelden: 

  • Iemand meldt zich bij de geriater omdat hij of zij wat vergeetachtig is geworden. Hierdoor is deze persoon somber en bezorgd. De geheugenklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat spanningen een rol spelen bij de klachten of dat er sprake is van een beginnende dementie. Als er meer duidelijkheid gewenst is over de samenhang of de ernst van de klachten wordt een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd.
  • Iemand die zich altijd zelfstandig kon redden, begint langzamerhand van alles te vergeten, kan minder goed op woorden komen en raakt spullen kwijt. De familie merkt op dat deze persoon minder initiatief toont. Met neuropsychologisch onderzoek kan worden onderzocht of dit beeld kan passen bij een beginnende dementie en hoe de naaste omgeving daar het beste mee om kan gaan.

Het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een gesprek met een psycholoog en het uitvoeren van een aantal neuropsychologische testen met de psychodiagnostisch medewerker. Bij elkaar bent u ongeveer 2 à 2,5 uur op de afdeling. 

  • Het gesprek met de psycholoog vindt plaats met u én een naast familielid, uw partner of een begeleider. Dit kan afzonderlijk of samen gebeuren. Doel van het gesprek is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw klachten. Wat zijn uw klachten en hoe zijn deze ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven? Wat kunt u niet meer en wat gaat goed? Het gesprek duurt een 0,5 tot 1 uur.
  • De psychodiagnostisch medewerker zal vervolgens een aantal opdrachten aan u voorleggen. Ze zit samen met u aan een tafel en neemt verschillende taken af. Dit deel duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Als u een (lees)bril en/of gehoorapparaat heeft, dan dient u deze naar het onderzoek mee te nemen.

De uitslag 

De psycholoog schrijft een verslag van het neuropsychologisch onderzoek en stuurt dit naar de specialist. Vervolgens wordt het verslag besproken in het multidisciplinair overleg. Er wordt gekeken naar uw individuele situatie en besproken welke vervolgstappen gewenst zijn. Aan het multidisciplinaire overleg nemen zowel de psycholoog als de specialist deel. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de specialist die u verwezen heeft.

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog inhoudelijke vragen heeft, kunt u bellen naar de afdeling Medische psychologie. Voor vragen met betrekking tot de planning van uw afspraken, kunt u bellen naar de polikliniek Geriatrie. 

De afdeling Medische Psychologie bevindt zich op route 61 in Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088 - 005 77 61.

De polikliniek Geriatrie kunt u bereiken op telefoonnummer 088 - 005 77 30. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: