Specialismen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Medische psychologie

De medische psychologie onderzoekt en behandelt de relatie tussen lichamelijke klachten en de psychische oorzaken en gevolgen daarvan. Als u wordt behandeld in één van onze ziekenhuizen, dan kan uw behandelend arts in overleg met u een psycholoog inschakelen. U kunt ook zelf aan uw behandelend arts vragen een psycholoog in te schakelen.

Geen duidelijke diagnose

De psycholoog kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld als de arts geen duidelijke diagnose kan stellen op grond van uw klachten of als de ingestelde behandeling te weinig resultaat oplevert. Er volgt dan een onderzoek naar eventuele andere factoren, die invloed hebben op de klachten, de ziekte of het herstel.

Overwinnen van problemen

De psycholoog kan ook behulpzaam zijn bij het overwinnen van problemen die samenhangen met de ziekte, opname of behandeling. U kunt daarbij denken aan angst, spanning, omgaan met pijn of het verwerken van een trauma. Ook kan de psycholoog worden gevraagd een (test)onderzoek te doen naar bijvoorbeeld geheugen- of concentratiemoeilijkheden.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Projectteam Psychosociale Zorg en Zingeving
Rijnstate start multidisciplinair team voor Psychosociale Zorg en Zingeving

Vanaf 18 februari 2020 bundelen we de krachten binnen Rijnstate met een multidisciplinair team Psychosociale Zorg en Zingeving. Het team Psychosociale Zorg en Zingeving is een samenwerking tussen de bestaande afdelingen Geestelijke Verzorging, Medisch Maatschappelijk Werk en Medische Psychologie.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: