Aandoening, behandeling en onderzoek

Vallen

Wat is vallen?

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Het is een belangrijke oorzaak van ziekte, verminderd functioneren, invaliditeit en zelfs opname in een ziekenhuis. Naarmate u ouder wordt, neemt het risico op een valpartij toe. De gevolgen ervan kunnen zeer ingrijpend zijn: lichamelijk letsel, afname van het zelfvertrouwen, angst om weer te vallen, beperking van activiteiten en daardoor een sociaal isolement.

Oorzaken van vallen

Herhaald vallen is vaak een alarmsignaal van een onderliggend probleem. Onderzoek naar de oorzaak is daarom van groot belang. Daarmee kunnen de vaak ernstige gevolgen van vallen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Geriatrie. Zo nodig verwijzen wij u door naar een andere specialist.

Risicogroepen

Ouderen met klachten zoals een verminderd gezichtsvermogen, verminderd reactievermogen, verminderde balans, duizeligheid en afname van spierkracht lopen meer risico om te vallen. Demente ouderen kunnen door zelfoverschatting of onvoldoende inzicht problemen krijgen en ten val komen.

Preventie

Algemene maatregelen zijn het behoud van een goede lichamelijke conditie door voldoende lichaamsbeweging (indien mogelijk) en goede voeding. Van belang is ook om gebruik te maken van beschikbare en benodigde hulpmiddelen: een bril en/of gehoorapparaat, stok of rollator. Bij slechtziendheid is het verstandig om ’s nachts een lampje te laten branden. Uw woning moet zo veilig mogelijk ingericht zijn (leg bijvoorbeeld geen losse kleedjes op de vloer).

Behandeling

De behandeling van vallen bestaat uit:

  • Het zoeken naar en behandelen van oorzaken van het vallen
  • Zo nodig aanvullend medisch onderzoek
  • Fysiotherapie voor training van balans en mobiliteit
  • Voorschrijven en aanmeten van een hulpmiddel
  • Het aanpassen van uw omgeving voor de veiligheid.

Interessante websites

Kennisnetwerk Valpreventie
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
Veiligheid.nl
Seniorgezond.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: