Aandoening, behandeling en onderzoek

Klinische Geriatrie

Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. Bij oudere mensen komen vaak verschillende problemen tegelijk voor. Bijvoorbeeld lichamelijke, psychische en sociale problemen. Hier leest u daar meer over.

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

De verpleegafdeling Geriatrie 

De afdeling Geriatrie heeft negentien bedden. Op de afdeling zijn twee driepersoonskamers en dertien eenpersoonskamers. In de eenpersoonskamers komen als eerste patiënten te liggen die vanwege hun gezondheid apart moeten liggen.

Op uw kamer staat een bed, een nachtkastje en een kledingkast. Op de afdeling hebben we een grote en een kleine huiskamer. Daar kan iedereen gaan zitten.

De afdeling is half gesloten. U kunt de afdeling gewoon oplopen. Als u de afdeling wilt verlaten, moet u eerst een cijfercode intoetsen voordat de deur opengaat. Bij de uitgang aan de rechterkant hangt een kastje. Als u van de afdeling af wilt gaan, toetst u de cijfers 15899# in. Hierna gaat de deur vanzelf open. 

Welke medewerkers kunt u tegenkomen? 

De geriater (arts) onderzoekt of de klachten die u heeft bij uw oudere leeftijd horen of dat uw klachten door een ziekte komen. De geriater kijkt ook welke onderzoeken nodig zijn. Om u niet te veel te belasten, bespreekt uw geriater dit vaak met uw contactpersoon of een familielid. De geriater bekijkt samen met u welke activiteiten u nog zelfstandig kunt doen. Bij uw behandeling werkt de geriater samen met verpleegkundigen, een fysio- en ergotherapeut, een logopedist, maatschappelijk werker, een diëtist en activiteitenbegeleidsters.

De afdeling heeft twee klinisch geriaters die verantwoordelijk zijn voor de zorg op de afdeling. Naast uw bed hangt een bord. Daarop kunt u lezen welke geriater en arts-assistent u behandelen. Daar staat ook op welke verpleegkundigen uw aanspreekpunt zijn.

De opname 

We proberen de tijd dat u in het ziekenhuis ligt zo kort mogelijk te houden. De eerste dagen bekijken we welke klachten u heeft en doen we onderzoeken bij u. Daarna bepalen we welke behandeling we u willen geven. Uw arts bespreekt dit met u en uw contactpersoon.

Uw contactpersoon 

Uw contactpersoon kan een familielid zijn of iemand die nauw betrokken is bij u. Uw contactpersoon is ons aanspreekpunt. We bespreken uw gezondheidstoestand en de behandeling met uw contactpersoon.

Activiteiten weer oppakken 

Als u hersteld bent, gaan we samen met u de dagelijkse bezigheden oppakken, zoals uzelf wassen, aankleden en eten. We oefenen met u zodat u zich ook zelfstandig kunt redden als u thuis bent.

Wat neemt u zelf mee?  

Overdag bent u meestal in een van de twee huiskamers. U heeft dan uw kleren aan. Wilt u voor de dag en de nacht het volgende meenemen: 

  • Bovenkleding
  • Schoenen waar u goed op kunt lopen
  • Ondergoed
  • Een pyjama of nachtjapon
  • Een ochtendjas
  • Pantoffels of slippers
  • Toiletartikelen
  • Steunkousen of een rollator (als u die nodig heeft)

Wasgoed 

Wij wassen uw kleding niet. Dat moet u laten doen door uw contactpersoon of uw familie. We vragen u om een (plastic) tas onderin de kast te leggen waarin de verpleging uw vuile was kan doen.

Waardevolle spullen 

Wij vragen u waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. U kunt ze ook meegeven aan familie of uw contactpersoon. Wij raden u aan om op uw bril, uw scheerapparaat of andere spullen een stickertje te plakken met uw naam. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Voeding 

Goede voeding is voor iedereen belangrijk. Als het voor uw gezondheid beter is, kunnen we uw voeding aanpassen of u een dieet geven. We schrijven de aanpassing van uw voeding op een kaartje. Dat kaartje hangt op het prikbord bij uw bed. We vragen uw bezoek om hier rekening mee te houden. Uw bezoek kan met de verpleegkundige overleggen wat zij wel en wat niet voor u mogen meenemen.

Bezoektijden 

De bezoektijden zijn op werkdagen van 18.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag mag u bezoek ontvangen tussen 11.00 tot 12.00 uur én tussen 18.00 en 20.00 uur. Overdag heeft u activiteiten en krijgt u onderzoeken. Als bezoekers buiten de bezoektijden bij u willen komen, moeten zij dit eerst even overleggen met de verpleegkundige. In verband met uw rust en die van uw kamergenoten vragen we u om niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Misschien kan een contactpersoon of familielid ervoor zorgen dat uw bezoekers elkaar afwisselen.

Heeft u vragen? 

Heeft u een vraag? Stelt u deze gerust aan de verpleegkundige of het afdelingshoofd. Wij willen graag goede zorg aan u geven. Als u een klacht of een verbeterpunt heeft, dan horen wij dat graag direct. Bespreekt u dit met de verpleegkundige, zodat wij er iets aan kunnen doen.

Contact 

De afdeling Geriatrie is telefonisch bereikbaar op nummer 088 - 005 7385.
Ons bezoekadres is Wagnerlaan 55, 6815 DG Arnhem.

Patiëntenrechten 

Als patiënt heeft u rechten. Deze staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), ook wel Patiëntenwet genoemd. In deze wet worden de rechten en plichten van de patiënt en zorgverlener geregeld. Deze wet regelt onder andere het recht op informatie. U kunt hier meer over lezen in de folder Uw rechten en privacy. In de folder Ik heb een klacht staat wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. Deze folders zijn beschikbaar op onze website en in Mijn Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: