Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Spreekuur samen met u beslissen

Behandelbeslissingen bij ouderen 

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u een aandoening heeft waarvoor een intensieve behandeling wordt overwogen. En dat het goed is om u daarom te verwijzen naar de geriater. De geriater is een specialist in ouderengeneeskunde. 

Wat is belangrijk bij uw behandeling? 

Hoe oudere patiënten een behandeling verdragen, is vaak moeilijk in te schatten. Dit komt omdat ouderen vaak meerdere ziekten tegelijk hebben. En omdat ze vaak meerdere medicijnen gelijktijdig gebruiken. Dit heeft allemaal invloed op elkaar. Ook kan het voorkomen dat er problemen zijn met het lopen, de zelfredzaamheid, de conditie, voldoende eten en drinken, het geheugen of bijvoorbeeld de stemming. Al deze factoren bekijken we tijdens het spreekuur. Zo krijgen we een goed beeld van uw persoonlijke situatie.

Wat zijn uw wensen en verwachtingen over de behandeling? 

Tijdens het spreekuur zal de geriater u vragen welke wensen en verwachtingen u heeft over de behandeling. Dit is erg belangrijk bij het nemen van een goede beslissing. De geriater zal u uitleggen welke invloed een bepaalde behandeling heeft op uw dagelijks leven. Door hier met de geriater over te praten wordt het voor u duidelijker wat het beste past bij uw wensen en verwachtingen. De geriater kijkt samen met u of de voorgestelde behandeling past bij uw medische situatie en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke behandelwensen en doelen.

Daarna informeert de geriater uw behandelend arts en geeft adviezen over uw behandeling. Uw eigen arts weet dan welke punten belangrijk zijn en waar extra aandacht voor nodig is. Dit kan zijn een aanpassing van de voorgestelde behandeling zelf of een bepaalde behandeling voor andere ziekten die u heeft. Maar ook fysiotherapie, een verwijzing naar de diëtist of (extra) hulp bij u thuis. Uiteindelijk besluit u samen met uw eigen behandelend arts over het voor u op maat gemaakte behandelplan.

Hoe bereidt u zich voor op het spreekuur? 

Het is belangrijk dat u iemand meeneemt naar het spreekuur die u goed kent en die u vertrouwt. Dit kan uw partner zijn, een familielid of een goede vriend of vriendin. Deze persoon kan meeluisteren met de informatie die u krijgt. Zodat u dit thuis samen kunt bespreken. Ook kan deze persoon u helpen met het geven van goede informatie aan de geriater.

Heeft u vragen voor de geriater? Schrijft u ze dan op en neem ze mee naar het spreekuur. 

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

  • Uw verzekeringsgegevens.
  • Uw Rijnstatekaart. Heeft u nog geen Rijnstatekaart, dan kunt u deze laten maken bij de inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Dit kunt u krijgen bij uw apotheek.
  • De medicijnen die u zelf de laatste drie maanden heeft gekocht bij de apotheek of de drogist.
  • De Zorgmap (als u thuiszorg heeft of in een verzorgingshuis woont).
  • Uw leesbril en hoorapparaat (als u die heeft).

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur? 

Uw afspraak is op de polikliniek Geriatrie. De afspraak duurt in totaal ongeveer twee uur.

Als u bij de polikliniek bent, meldt u zich bij de assistente aan de balie. Zij zal vragen naar uw Rijnstatekaart. Daarna mag u in de wachtruimte gaan zitten. De geriater haalt u hier op.

U heeft eerst een gesprek met de geriater en daarna met een verpleegkundige. Als u het goedvindt, spreekt uw begeleider, zonder u, ook met de geriater en de verpleegkundige.

Daarna gaat u met de assistente naar de onderzoekskamer. Zij meet uw bloeddruk en gewicht. Als het nodig is, wordt er een hartfilmpje (cardiogram) gemaakt. Daarna zal de geriater u lichamelijk onderzoeken.

Na het onderzoek vertelt de geriater u de eerste bevindingen. Daarna informeert de geriater uw behandelend arts. Alleen als het nodig is, krijgt u een vervolgafspraak bij de geriater.

Heeft u vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan de polikliniek Geriatrie via telefoonnummer 088 - 005 7398.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: