Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Spreekuur samen met u beslissen

Behandelbeslissingen bij ouderen 

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u een aandoening heeft waarvoor wordt gedacht aan een intensieve behandeling. De arts wil u daarom verwijzen naar de geriater. De geriater is een specialist in ouderengeneeskunde. 

De afspraak duurt in totaal ongeveer twee uur. 

Wat wordt besproken tijdens het spreekuur? 

Het is vaak moeilijk in te schatten hoe oudere patiënten een behandeling verdragen. Dit komt doordat ouderen vaak meerdere ziekten tegelijk hebben. En doordat ze vaak meerdere medicijnen gelijktijdig gebruiken. Dit heeft allemaal invloed op elkaar. Ook kan het voorkomen dat er problemen zijn met lopen, de zelfredzaamheid, de conditie, voldoende eten en drinken, het geheugen of bijvoorbeeld de stemming. Al deze factoren bekijken we tijdens het spreekuur. Zo krijgen we een goed beeld van uw persoonlijke situatie. 

Wat zijn uw wensen en verwachtingen over de behandeling? 

Tijdens het spreekuur vraagt de geriater u welke wensen en verwachtingen u heeft over de behandeling. Dit is erg belangrijk om een goede beslissing te kunnen nemen. De geriater zal u uitleggen welke invloed een bepaalde behandeling heeft op uw dagelijks leven. Door hier met de geriater over te praten wordt het voor u duidelijker wat het beste past bij uw wensen en verwachtingen. De geriater kijkt samen met u of de voorgestelde behandeling past bij uw medische situatie. Daarbij houdt de geriater rekening met uw persoonlijke behandelwensen en doelen.
Na het spreekuur informeert de geriater uw behandelend arts en geeft adviezen over uw behandeling. Uw eigen arts weet dan welke punten belangrijk zijn en waar extra aandacht voor nodig is. Dit kan zijn: een aanpassing van de voorgestelde behandeling of een bepaalde behandeling voor andere ziekten die u heeft. Maar ook fysiotherapie, een verwijzing naar de diëtist of (extra) hulp bij u thuis. Uiteindelijk besluit u samen met uw eigen behandelend arts over het behandelplan dat voor u op maat is gemaakt. 

Hoe bereidt u zich voor op het spreekuur? 

Het is belangrijk dat u iemand meeneemt naar het spreekuur die u goed kent en die u vertrouwt. Dit kan uw partner zijn, een familielid of een goede vriend of vriendin. Deze persoon kan meeluisteren met de informatie die u krijgt. Dan kunt u dit thuis samen bespreken. Ook kan deze persoon u helpen tijdens het gesprek, door samen goede informatie aan de geriater te geven.
Heeft u vragen voor de geriater? Schrijf deze op en neem ze mee naar het spreekuur. 

Wilt u meer tips om u goed voor te bereiden, zodat u samen kunt beslissen? Lees dan ook onze tips voor bij de arts.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

  • Uw zorgverzekeringspas.
  • Uw Rijnstatekaart. Heeft u nog geen Rijnstatekaart, dan kunt u deze laten maken bij de receptie van het ziekenhuis. U kunt deze ook zelf aanmaken bij de registratiezuil.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Dit kunt u ophalen bij uw apotheek.
  • De medicijnen die u de laatste drie maanden heeft gekocht bij de apotheek of de drogist.
  • Als u thuiszorg heeft of in een verzorgingshuis woont: de zorgmap.
  • Uw (lees)bril en gehoorapparaten (als u die heeft).

Wat gebeurt er tijdens het spreekuur? 

Uw afspraak is op de polikliniek Geriatrie. Daar meldt u zich bij de assistente aan de balie. Zij zal vragen naar uw Rijnstatekaart. Daarna mag u in de wachtruimte gaan zitten. De geriater haalt u hier op. 
U heeft eerst een gesprek met de geriater en daarna met een verpleegkundige. Als u het goedvindt, spreekt uw begeleider, zonder u, ook met de geriater en de verpleegkundige.
Daarna gaat u met de verpleegkundige naar de onderzoekskamer. Zij meet uw bloeddruk en gewicht. Als het nodig is, wordt er een hartfilmpje (cardiogram) gemaakt. Daarna zal de geriater u lichamelijk onderzoeken.
De verpleegkundige neemt testen bij u af om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw functioneren op verschillende vlakken.
Na het onderzoek vertelt de geriater u de eerste bevindingen. Daarna informeert de geriater uw behandelend arts. Alleen als het nodig is, krijgt u een vervolgafspraak bij de geriater.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: