Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Polikliniek Geriatrie Rijnstate Zevenaar

Binnenkort heeft u een afspraak voor onderzoek op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Zevenaar. Hier leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Geriatrie (route 6).
Het eerste polikliniekbezoek duurt 2 uur. 

Polikliniek Geriatrie 

De polikliniek Geriatrie is bestemd voor onderzoek en behandeling van mensen boven de 60 jaar. Een aandoening uit zich bij ouderen vaak op een andere manier dan bij jongere mensen. Bovendien komen bij ouderen vaak meerdere kwalen tegelijk voor. Deze ziekten en aandoeningen hebben invloed op elkaar, net als de medicijnen die de oudere patiënt gebruikt.
Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaatsvinden op geestelijk en sociaal gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenproblemen en eenzaamheid of somberheid door het overlijden van leeftijdgenoten. Dit kan sneller tot klachten leiden, zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. 

Wie komt u tegen op de polikliniek? 

De volgende deskundigen kunt u ontmoeten tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie: 

 • Een klinisch geriater/geriater in opleiding: een arts die zich heeft gespecialiseerd in ouderdomsziekten.
 • De polikliniekassistente: zij regelt de gang van zaken bij het onderzoek en ondersteunt de klinisch geriater/geriater in opleiding.
  De medewerkers van de polikliniek Geriatrie werken nauw samen met andere instellingen op het gebied van ouderenzorg.

Voorbereidingen thuis 

Meenemen 

Dit neemt u mee op de dag dat u naar de polikliniek Geriatrie komt: 

 • Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, dan kunt u die laten maken bij de receptie of u kunt er één aanmaken bij de aanmeldzuil.
 • Neem uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee indien u nog geen Rijnstate kaart heeft.
 • Een overzicht van alle medicijnen die u de laatste drie maanden gebruikt, ook medicijnen die u zelf bij de apotheek of drogist heeft gekocht.
 • Uw (lees)bril en hoorapparaat.
 • Als u thuiszorg krijgt: de zorgmap.

Verdere voorbereiding 

 • Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen, en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie ook aan uw begeleider(s) lezen.
 • Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan.
 • Als u onverwacht niet kunt komen, bel dan tijdig af op telefoonnummer: 088 - 005 7730.

Eerste bezoek 

De polikliniek Geriatrie Rijnstate Zevenaar vindt u op de eerste etage (route 6). Bij aankomst meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. Hierna gaat u zitten in wachtruimte twee. Uw arts haalt u hier op. Vervolgens heeft u een gesprek met de arts. Ook wordt u in de onderzoekskamer lichamelijk onderzocht door de arts. Daarna heeft de arts ook een gesprek met uw begeleider. Als aanvullend onderzoek of controle nodig is, dan bespreekt de arts dit met u. 

Uitslag 

Uw arts bekijkt de bevindingen van het onderzoek. In een vervolgafspraak bespreekt de arts de uitslagen en de behandelmogelijkheden met u en uw begeleider. Het gesprek over de uitslag duurt een half uur.  

Verder onderzoek en behandeling 

Ook uw huisarts krijgt bericht van de uitslag. Als het mogelijk is, neemt uw huisarts de vervolgbehandeling over. In sommige gevallen is controle op de polikliniek Geriatrie noodzakelijk. Die controle wordt dan gedaan door de verpleegkundig specialist, de klinisch geriater en/of de geriater in opleiding.
Als uitgebreid aanvullend onderzoek nodig is, dan wordt dit gedaan op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem.
Er worden dan meerdere onderzoeken op één dag voor u ingepland. Als er vervolgonderzoeken voor u worden ingepland krijgt, u hiervoor een uitnodiging. Voor sommige behandelingen is het nodig dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis.

U kunt inloggen in Mijn Rijnstate, de beveiligde website voor onze patiënten. Hier kunt u delen van uw dossier inzien. U kunt hier onder andere uitslagen zien van onderzoeken (bijvoorbeeld van een bloedonderzoek of röntgenonderzoek). Ook kunt u er brieven over de behandeling aan bijvoorbeeld uw huisarts bekijken. Lees hier meer over Mijn Rijnstate

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: