Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Polikliniek Geriatrie Rijnstate Zevenaar

Binnenkort heeft u een afspraak voor onderzoek op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Zevenaar. Hier leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Geriatrie (route 6).

Datum afspraak:

Tijd afspraak:

Polikliniek Geriatrie 

De polikliniek Geriatrie is bestemd voor onderzoek en behandeling van oudere mensen. Een aandoening uit zich bij ouderen vaak op een andere manier dan bij jongere mensen. Bovendien komen bij ouderen vaak meerdere kwalen tegelijk voor. Deze ziekten en aandoeningen beïnvloeden elkaar, evenals de medicijnen die de oudere patiënt gebruikt. Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaats vinden op geestelijk en sociaal gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenproblemen en eenzaamheid of somberheid door het overlijden van leeftijdgenoten. Dit kan sneller tot klachten leiden, zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. 

Wie komt u tegen op de polikliniek? 

De volgende deskundigen kunt u ontmoeten tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie: 

  • Een klinisch geriater/geriater in opleiding: een arts die zich heeft gespecialiseerd in ouderdomsziekten.
  • De polikliniek assistente: zij regelt de gang van zaken bij het onderzoek en ondersteunt de klinisch geriater/geriater in opleiding.
    De medewerkers van de polikliniek Geriatrie werken nauw samen met andere instellingen op het gebied van ouderenzorg.

Voorbereidingen thuis 

Het is de bedoeling dat u de volgende zaken meeneemt op de dag dat u naar de polikliniek Geriatrie komt:

  • Uw verzekeringspapieren;
  • Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, dan kunt u die laten maken naast de receptie bij de ingang van het ziekenhuis;
  • Alle medicijnen die u de laatste drie maanden gebruikt, ook medicijnen die u zelf bij de apotheek of drogist heeft gekocht;
  • Uw bril en leesbril;
  • Indien u thuiszorg krijgt: de Zorgmap.

Belangrijk 

Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen, en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie ook aan uw begeleider(s) lezen. Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan. Als u onverwacht niet kunt komen, bel dan tijdig af op telefoonnummer: 088 - 005 77 30. 

Eerste bezoek 

De polikliniek Geriatrie bevindt zich op route 6 (op de eerste etage). Het eerste polikliniekbezoek duurt twee uur. Bij aankomst meldt u uzelf aan bij de aanmeldzuil. Hierna neemt u plaats in wachtruimte drie. Uw arts haalt u hier op. Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen u en de arts. Ook wordt u door de arts lichamelijk onderzocht in de onderzoekskamer. Daarna heeft de arts ook een gesprek met uw begeleider. Als aanvullend onderzoek of controle nodig is, kunt u aan het eind van uw bezoek aan de polikliniek een nieuwe afspraak maken bij de polikliniek assistente.

Uitslag 

Uw arts bekijkt de bevindingen van uw onderzoek. In een vervolgafspraak bespreekt de arts de uitslagen en de behandelmogelijkheden met u en uw begeleider. Het gesprek over de uitslag duurt een half uur.

Verder onderzoek en behandeling 

Ook uw huisarts krijgt bericht van de uitslag. Als het mogelijk is, neemt uw huisarts de vervolgbehandeling over. In enkele gevallen is controle op de polikliniek Geriatrie noodzakelijk. Dat gebeurt dan door de verpleegkundig specialist, klinisch geriater en/of geriater in opleiding. Als uitgebreid aanvullend onderzoek nodig is, zal dit plaats vinden in de ‘Dagstraat’ Geriatrie van ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Meerdere onderzoeken worden dan tegelijk op een dag voor u ingepland. Voor sommige behandelingen is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Het is voor u mogelijk in te loggen in “Mijn Rijnstate” om daar delen van uw dossier in te zien. U kunt hier onder andere uitslagen zien van onderzoeken (bijvoorbeeld van een bloedonderzoek of röntgenonderzoek). Ook kunt u brieven over de behandeling aan bijvoorbeeld uw huisarts bekijken op “Mijn Rijnstate”.

Vragen 

Als u nog vragen heeft over deze informatie of uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek, telefoonnummer: 088 - 005 77 30. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: