Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Cognitieve stoornissen

Wat is een cognitieve stoornis?

Met de term cognitieve functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie. Functies zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden. Stoornissen in één of meer van de cognitieve functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven. U kunt dan denken aan: vergeetachtigheid, vergeten welke dag het is of niet op woorden kunnen komen, problemen niet kunnen oplossen, verstoring van het dag- en nachtritme, verdwalen, zichzelf en het huishouden niet meer verzorgen en apathie. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Risicogroepen

  • Mensen met dementie, een depressie of delier;
  • Mensen die een beroerte hebben gehad;
  • Mensen met een hoge bloeddruk of een hart- en vaatziekte;
  • Mensen met meerdere lichamelijke ziekten;
  • Mensen die meer dan vier verschillende medicijnen gebruiken (polyfarmacie).

Preventie

Een gezonde levensstijl kan het risico op dementie verminderen. Behandeling van de bloeddruk vermindert het risico op een beroerte.

Behandeling

De behandeling is gericht op de oorzaak van de cognitieve stoornissen. Bij dementie staat de behandeling in het teken van het remmen van de achteruitgang. Bij depressie worden vaak gesprekken en medicijnen ingezet. Een delier is in het algemeen goed te behandelen.

Meer weten?

Kijk dan op de site van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: