Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na een overlijden

Een familielid, vriend, vriendin of bekende van u is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en uw naasten onze deelneming betuigen. Er begint nu een periode van afscheid nemen. Juist in deze periode moet u ook veel praktische zaken regelen. Hier leest u meer over dit onderwerp. Ook informeren we u over de zorg die Rijnstate geeft na een overlijden.

Gang van zaken in het ziekenhuis 

Als uw naaste in het ziekenhuis is overleden, kunt u op de verpleegafdeling afscheid nemen. Daarna wordt de overledene overgebracht naar het mortuarium in het ziekenhuis. Het mortuarium is ingericht om de overledene te kunnen verzorgen. Een medewerker van het mortuarium geeft de laatste verzorging: het verzorgen van het lichaam en eventueel het kleden van de overledene. Het beheer van het mortuarium van Rijnstate Arnhem is in handen van Mortuarium Beheer BV.

U kiest zelf de uitvaartondernemer 
U kiest zelf een uitvaartondernemer, die vervolgens de uitvaart samen met u vormgeeft en regelt. Onze medewerkers zullen geen ondernemer aanwijzen om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Overdracht aan de uitvaartondernemer 
De medewerker van het mortuarium zorgt ervoor dat de overledene aan de uitvaartondernemer wordt overgedragen. Als u ervoor kiest om de overledene geheel door de uitvaartondernemer te laten verzorgen in het uitvaartcentrum, is het belangrijk dat u dit direct met uw uitvaartondernemer bespreekt en het ook zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de afdeling waar uw naaste is overleden. De overledene moet dan zo spoedig mogelijk naar het uitvaartcentrum vervoerd worden om in goede conditie te blijven. Het is namelijk belangrijk dat de overledene binnen drie uur na overlijden in een koeling ligt.

Kostbaarheden 

We raden u aan om alle kostbaarheden van uw naaste mee naar huis te nemen. Een verpleegkundige van de afdeling vraagt u een formulier te ondertekenen waarop u aangeeft dat u deze persoonlijke bezittingen meeneemt of dat u deze achterlaat. Als u wilt dat uw naaste bij opbaring sieraden of een bril draagt, kunt u deze kostbaarheden later aan de uitvaartondernemer geven.

Persoonlijke wensen 

De medewerkers van het mortuarium houden zo veel mogelijk rekening met de persoonlijke wensen van uw naaste en de nabestaanden. Deze extra wensen kunnen zijn: helpen bij het aankleden, rouwbezoek in het mortuarium voor de nabestaanden, identificatie, verwijderen van een pacemaker of een rituele wassing. Neemt u hierover contact op de medewerker van het mortuarium.

Kosten 

Als een patiënt overlijdt tijdens de ziekenhuisopname, betaalt Rijnstate een gedeelte van de kosten van de laatste verzorging. Wordt de overledene binnen drie uur na het tijdstip van overlijden uit het ziekenhuismortuarium opgehaald, dan worden er geen kosten voor de laatste verzorging in rekening gebracht.

De overige kosten voor de laatste verzorging, het verblijf en persoonlijke wensen in het mortuarium zijn voor rekening van de nabestaanden. Als nabestaande ondertekent u formulier om toestemming te verlenen voor bovenstaande handelingen. De verdeling van de kosten over het ziekenhuis en de nabestaanden is vastgesteld door de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg in 2010.

Deze overige kosten van het ziekenhuismortuarium worden via de door u gekozen uitvaartondernemer in rekening gebracht. Enkele uitvaartondernemers willen deze kosten echter niet aan u doorbelasten. Is dit laatste het geval, dan ontvangt u rechtstreeks van Mortuarium Beheer BV een factuur. Er gelden vaste tarieven, die jaarlijks aangepast worden. Op onze website vindt u een overzicht van de tarieven.

De door u gekozen uitvaartondernemer kan naast bovengenoemde diensten nog extra diensten door de medewerkers van het ziekenhuismortuarium laten verrichten, zoals aangifte bij de gemeente en het verzorgen van een medical statement. Deze kosten worden altijd via de door u gekozen uitvaartondernemer in rekening gebracht.

Als iemand buiten Rijnstate overlijdt (bijvoorbeeld aan een hartinfarct of hersenbloeding) en via de ambulance in het ziekenhuismortuarium terecht komt, vergoedt Rijnstate geen kosten en gelden andere tarieven. Ook deze tarievenlijst vindt u op onze website.

Bereikbaarheid 

U kunt de medewerker van het mortuarium tijdens kantooruren bereiken via de telefooncentrale van Rijnstate, telefoonnummer 088 - 005 8888. De centralist vraagt uw telefoonnummer en zorgt ervoor dat u op dat nummer wordt teruggebeld door de medewerker van het mortuarium.

Lees meer over Mortuarium Beheer BV.

Bijzondere omstandigheden 

Weefseldonatie 
Na een overlijden beoordeelt de behandelend arts of de overledene geschikt is voor donatie. Is dat het geval, dan raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan of de overledene zijn wens heeft vastgelegd. Als de overledene geen wens heeft geregistreerd, kan de arts alsnog aan de nabestaanden toestemming vragen voor donatie van weefsels en/of organen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Obductie 
Soms is de doodsoorzaak niet precies bekend of wil de behandelend arts vaststellen of de ziekte waaraan uw naaste is overleden erfelijk of besmettelijk is. De arts die de dood constateert, kan u dan voorstellen een obductie te laten doen. U mag geheel zelf beslissen of u hiervoor toestemming geeft. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Obductie’.

Ter beschikking stellen aan de wetenschap 
Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam ter beschikking te willen stellen aan de wetenschap, moet u aan de arts of verpleegkundige een ondertekend formulier van een universiteit afgeven. Er kan dan geen donatie of obductie plaatsvinden. Ook na een gerechtelijke obductie kan het lichaam niet meer aan de wetenschap ter beschikking gesteld worden. De kosten voor het gebruik van het mortuarium, de geleverde zorg en dienstverlening en transportkosten zijn voor rekening van de nabestaanden.

De universiteit kan beslissen om het lichaam van uw familielid/naaste niet te accepteren voor wetenschappelijk onderzoek. Het is dan noodzakelijk dat u alsnog een uitvaart regelt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Cura Mortu Orum

Een niet-natuurlijke dood 
Als iemand door een niet-natuurlijke oorzaak is overleden, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of een misdrijf, is er sprake van een niet-natuurlijke dood. Rijnstate neemt dan contact op met de gemeentelijke lijkschouwer. Deze ambtenaar beslist of het lichaam van de overledene wordt vrijgegeven of in beslag wordt genomen. Tot dat moment mag er vanuit het mortuarium geen enkele handeling verricht worden (en kan er zelfs geen rouwbezoek plaatsvinden). In geval van beslaglegging kan er een gerechtelijke obductie plaatsvinden. Hierover beslist de officier van justitie; de familie heeft hier geen inspraak in.

Rouwverwerking 

Het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) kan u informeren over gespreksgroepen voor rouwverwerking. Meer informatie over het LSR kunt u lezen op hun website.

Heeft u behoefte aan geestelijke bijstand, dan kunt u via de verpleging een beroep doen op een van onze geestelijke verzorgers. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken via 088 - 005 7761. 

Het is ook mogelijk om een nagesprek aan te vragen met de behandelend arts van uw naaste of de verpleegkundigen van de afdeling. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met de betreffende polikliniek of verpleegafdeling. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: