Aandoening, behandeling en onderzoek

Polikliniek Geriatrie Rijnstate Arnhem

Binnenkort heeft u een afspraak voor onderzoek op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate. Hier leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Geriatrie (route 35). 

Het eerste polikliniekbezoek duurt 2 uur. 

Polikliniek Geriatrie 

De polikliniek Geriatrie is bestemd voor onderzoek en behandeling van mensen boven de 60 jaar. Een aandoening uit zich bij ouderen vaak op een andere manier dan bij jongere mensen. Bovendien komen bij ouderen vaak meerdere kwalen tegelijk voor. Deze ziekten en aandoeningen hebben invloed op elkaar, evenals de medicijnen die de oudere patiënt gebruikt. Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaatsvinden op geestelijk en sociaal gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenproblemen en eenzaamheid of somberheid door het overlijden van leeftijdgenoten. Dit kan sneller tot klachten leiden, zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. 

Wie komt u tegen op de polikliniek? 

De volgende deskundigen kunt u ontmoeten tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie: 

 • Een klinisch geriater/geriater in opleiding: een arts die zich heeft gespecialiseerd in ouderdomsziekten.
 • De polikliniekassistente: zij regelt de gang van zaken bij het onderzoek en ondersteunt de klinisch geriater/geriater in opleiding.
  De medewerkers van de polikliniek Geriatrie werken nauw samen met andere instellingen op het gebied van ouderenzorg.

Voorbereidingen thuis 

Meenemen 
Dit neemt u mee op de dag dat u naar de polikliniek Geriatrie komt: 

 • Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, dan kunt u die laten maken bij de receptie of u kunt er één aanmaken bij de aanmeldzuil.
 • Neem uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee als u nog geen Rijnstate kaart heeft.
 • Een overzicht van alle medicijnen die u de laatste drie maanden gebruikt, ook medicijnen die u zelf bij de apotheek of drogist heeft gekocht.
 • Uw (lees)bril en hoorapparaat.
 • Als u thuiszorg krijgt: de zorgmap.

Verdere voorbereiding 

 • Het is wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u eventueel helpen en kan aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie ook aan uw begeleider(s) lezen.
 • Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan.
 • Als u onverwacht niet kunt komen, bel dan tijdig af op telefoonnummer: 088 - 005 7730. 

Eerste bezoek 

De polikliniek Geriatrie vindt u via route 35. Bij aankomst meldt u zich bij de polikliniekassistente en geeft u haar uw Rijnstatekaart.
Hierna gaat u zitten in de wachtruimte. Uw arts haalt u hier op. Eerst heeft alleen u een gesprek met uw arts. Daarna heeft de arts ook een gesprek met uw begeleider. Aansluitend onderzoekt de arts u lichamelijk. Als aanvullend onderzoek of controle nodig is, bespreekt de arts dit met u. 

Uitslag 

Uw arts bekijkt de bevindingen van uw onderzoek. In een vervolgafspraak bespreekt de arts de uitslagen en de behandelmogelijkheden met u en uw begeleider. Het gesprek over de uitslag duurt een half uur. 

Verder onderzoek en behandeling 

Ook uw huisarts krijgt bericht van de uitslag. Als het mogelijk is, neemt uw huisarts de vervolgbehandeling over. In sommige gevallen zal een controle op de polikliniek Geriatrie noodzakelijk zijn. Die controle wordt dan gedaan door de verpleegkundig specialist, de klinisch geriater en/of de geriater in opleiding. Als uitgebreid aanvullend onderzoek nodig is, gebeurt dit op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate Arnhem. Er worden dan meerdere onderzoeken tegelijk op een dag voor u ingepland. Voor sommige behandelingen is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Als er vervolgonderzoeken voor u worden ingepland, krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

U kunt inloggen in Mijn Rijnstate, de beveiligde website voor onze patiënten. Hier kunt u delen van uw dossier inzien. U ziet hier onder andere uitslagen van onderzoeken (bijvoorbeeld van een bloedonderzoek of röntgenonderzoek). Ook kunt u hier bijvoorbeeld brieven over de behandeling aan uw huisarts bekijken. Lees meer over Mijn Rijnstate op onze website

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: