Aandoening, behandeling en onderzoek

Polikliniek Geriatrie Rijnstate Arnhem

U heeft een afspraak op de polikliniek Geriatrie in Rijnstate. Hier leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Geriatrie (route 35). 

Het eerste polikliniekbezoek duurt 2 uur. 

Polikliniek Geriatrie 

Op de polikliniek Geriatrie onderzoeken en behandelen we mensen boven de 60 jaar. Een aandoening uit zich bij ouderen meestal op een andere manier dan bij jongere mensen. Daarnaast hebben  ouderen vaker last van meerdere ziekten tegelijk.

Bij oudere mensen komen vaak verschillende problemen en/of ziekten tegelijk voor. Bijvoorbeeld dat ze zich minder goed kunnen bewegen, geheugenproblemen krijgen of eenzaam worden.

Al deze problemen hebben invloed op elkaar. De geriater probeert een zo volledig mogelijk beeld van al uw klachten te krijgen. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken nodig.

Wie komt u tegen op de polikliniek? 

De volgende deskundigen kunt u ontmoeten tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie: 

 • Een klinisch geriater/geriater in opleiding: een arts die zich heeft gespecialiseerd in ouderdomsziekten.
 • De polikliniekassistente: zij regelt de gang van zaken bij het onderzoek en ondersteunt de artsen en verpleegkundigen op de poli.
 • De verpleegkundig specialist: zij verleent zorg aan patiënten met geheugenproblemen, waarbij zij gebruik maakt van verpleegkundige en medische kennis.
 • De gespecialiseerd verpleegkundige: deze verpleegkundige neemt testen bij u af en  kunt u tegen komen in het vervolg van uw behandeling.
 • De medewerkers van de polikliniek Geriatrie werken nauw samen met andere instellingen op het gebied van ouderenzorg.

Voorbereidingen thuis 

Meenemen 

Dit neemt u mee op de dag dat u naar de polikliniek Geriatrie komt: 

 • Uw Rijnstatekaart. Als u nog geen Rijnstatekaart heeft, dan kunt u die laten maken bij de receptie of u kunt er een aanmaken bij de aanmeldzuil.
 • Uw legitimatiebewijs en verzekeringspas als u nog geen Rijnstatekaart heeft.
 • Een overzicht van alle medicijnen die u de laatste 3 maanden gebruikt, ook medicijnen die u zelf bij de apotheek of drogist heeft gekocht.
 • Uw (lees)bril en hoorapparaat.
 • Als u thuiszorg krijgt: de zorgmap.

Verdere voorbereiding 

 • We raden aan om u te laten begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u zo nodig helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze informatie ook aan uw begeleider(s) lezen.
 • Trek op de dag van uw bezoek aan de polikliniek gemakkelijke kleding aan.
 • Als u onverwachts niet kunt komen, bel dan op tijd af op telefoonnummer: 088 - 005 7730. 

Let op: Dit is niet het einde van de folder. Klik in het menu aan de linkerkant verder voor meer informatie over het onderzoek, de behandeling en contactgegevens.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: