Aandoening, behandeling en onderzoek
Man zit met tablet op de bank in de huiskamer

Uw toekomst met dementie

Als u dementie heeft, is het verstandig om uw toekomst te bespreken met uw partner, familie en zorgverleners. Zo bereidt u zich voor op veranderingen in uw situatie. U kunt dan ook meebeslissen over uw wensen rondom zorg, nu en in de toekomst. In deze folder leest u hoe u dit kunt doen.

Wat is dementie?

Bij dementie gaan hersenfuncties achteruit. Bijvoorbeeld het geheugen, taal, plannen en organiseren. Als dit invloed op uw dagelijks leven heeft, spreken we van dementie.

Dementie is helaas niet te genezen. Tijdens de behandeling bestrijden we dus vooral de klachten en het ongemak door dementie.

Waarom is het verstandig om uw toekomst te bespreken?

Het is moeilijk te voorspellen hoe de komende tijd voor u verloopt. Dit kan onzekerheid of zorgen geven. Deze zorgen kunnen gaan over bijvoorbeeld op uzelf wonen, zelf besluiten nemen of over welke behandelingen u wel of niet wil.

Daarom is het goed om met u en uw partner, uw familie en uw zorgverleners te praten over wat u belangrijk vindt. Wacht er niet te lang mee en neem er de tijd voor. De zorgverleners kunnen dan zorg geven die past bij uw wensen. Zo kan het fijn zijn om te weten wat we voor u kunnen doen als u geestelijk of lichamelijk achteruit zou gaan.

Met welke zorgverlener kunt u praten?

U mag zelf kiezen met wie (medisch specialist of verpleegkundig specialist) u over uw toekomst wilt praten. Bespreek het met de personen waarbij u zich prettig voelt. Dit kan ook uw huisarts of praktijkondersteuner zijn. 

Andere zorgverleners

Het is goed om over uw toekomst te praten met uw vaste zorgverlener, maar ook met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, geriatrieverpleegkundige, casemanager dementie of praktijkondersteuner ouderenzorg. Uw zorgverleners overleggen met elkaar en spreken de zorg voor u af.

U kunt meerdere keren over uw toekomst praten als dat nodig is.

Welke onderwerpen kunt u bespreken?

U kunt al uw wensen bespreken met uw vaste zorgverlener:

Omgaan met dementie

 • Welk gevoel roept de ziekte bij u op?
 • Hoe ziet u de toekomst voor zich?

Dagelijkse zorg

 • Kunt u zichzelf redden thuis?
 • Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij de zorg voor uzelf of bij het huishouden?
 • Hoe ziet u uw dagelijkse zorg in de toekomst?

Wonen en relaties

 • Waar wilt u wonen nu en in de toekomst?
 • Wie zijn voor u op dit moment belangrijk in uw dagelijks leven?
 • Van wie uit uw familie, vrienden of buren wilt u hulp of steun ontvangen, nu en in de toekomst?

Kwaliteit van leven

 • Waar beleeft u plezier aan?
 • Wat is er nodig om dit te kunnen blijven doen?

Medische behandeling

 • Zijn er behandelingen die u beslist niet wilt? Bijvoorbeeld: Wilt u een behandeling op de Intensive Care? Wilt u beademd worden? Wilt u bij een hartstilstand worden gereanimeerd?
 • Wat wilt u dat er gebeurt als het ooit slechter gaat met u?
 • Wat vindt u belangrijk in de zorg in de laatste fase van uw leven?

Angsten en zorgen 

 • Zijn er specifieke situaties waar u bang voor bent.

Levenseinde 

 • Wat vindt u belangrijk in de zorg in de laatste fase van uw leven? 
 • Heeft u al wel eens nagedacht over het levenseinde en over waar u het liefst zou willen overlijden? 

Juridische aspecten

 • Wat heeft u geregeld voor als u niet meer zelf kunt beslissen over uw medische zorg?
 • Wat heeft u geregeld voor wanneer u er niet meer bent?

Met wie worden de gemaakte afspraken gedeeld? 

De afspraken die u maakt met uw zorgverlener vormen samen het proactieve zorgplan. Dit wordt opgeslagen in uw dossier. Dit wordt ook gedeeld met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals uw huisarts of wijkverpleegkundige. Zo zijn zij ook op de hoogte van uw wensen. 

Wat als u van mening verandert?

U kunt gemaakte afspraken altijd weer veranderen. Bespreek dit met uw vaste zorgverlener. Deze past uw zorgplan aan, zodat alle zorgverleners weten wat u op dit moment wilt.

Waar kunt u terecht als u vragen heeft?

U kunt 2 keer per jaar deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over toekomstige zorg bij dementie. Hier ontmoet u zorgverleners en andere patiënten.

Voor meer informatie: Agenda (rijnstate.nl) of uw vaste zorgverlener. Andere vragen kunt u stellen aan uw zorgverleners.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: