Nieuwe operatietechniek bij perifeer vaatlijden zorgt voor sneller herstelWetenschappelijk onderzoek opgezet door het Rijnstate Vasculair Centrum toont aan dat de toepassing van ‘gecoverde’ stents voor de behandeling van perifeer vaatlijden voor minder complicaties en een sneller herstel zorgt. Bij perifeer vaatlijden is er een vernauwing of verstopping in de slagader van het been. Dit zorgt voor een verminderde bloedtoevoer naar het been.

Patiënten met perifeer vaatlijden kunnen pijnklachten hebben bij het lopen (ook wel etalagebenen genoemd). In een verder stadium kan daar ook pijn in rust of moeilijk genezende wonden bijkomen. Jaarlijks worden er zo’n 3.700 mensen met perifeer vaatlijden opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen voor een operatie.

De stent

Bij de traditionele operatie wordt er een omleiding (chirurgische bypass) gemaakt bij de verstopping. Hiervoor gebruikt de chirurg een ader elders uit het been of een kunststof ader en worden er verschillende sneden gemaakt. In het onderzoek van Rijnstate is deze traditionele operatie vergeleken met een operatie waarbij via een klein sneetje in de lies een ‘gecoverde stent’ wordt geplaatst in de afgesloten slagader. De stent is een flexibel metalen kokertje bedekt met kunststof waar een bloedverdunnend middel aan is toegevoegd. Door de stent wordt de vernauwing opgeheven.

De uitkomsten van het onderzoek:

  • Mensen met een stent verblijven korter in het ziekenhuis. Gemiddeld 3,7 dagen ten opzichte van zes dagen bij de traditionele operatietechniek.
  • Bij de operatie met een stent waren er minder complicaties. Met name minder problemen met wondgenezing.
  • Een maand na de operatie ervaren mensen met een stent een hogere kwaliteit van leven. Een jaar na de behandeling blijkt er geen verschil meer in kwaliteit van leven.
  • Een jaar na de behandeling was er ook geen verschil tussen beide behandelingen voor het aantal benodigde her-operaties of in het falen van de operatie.

Hoofdonderzoeker en vaatchirurg Michel Reijnen van Rijnstate: “Met de studie wilden we aantonen dat de behandeling met deze gecoverde stent even goede resultaten geeft als de traditionele behandeling. Ik ben blij dat onze verwachtingen zijn uitgekomen en dat we patiënten op een minder ingrijpende manier veilig kunnen behandelen.” Eind 2017 heeft Michel Reijnen de resultaten van de SuperB-studie gepubliceerd in de Journal of the American College of Cardiology (Jacc).

Opzet van het onderzoek

125 patiënten uit verschillende ziekenhuizen hebben meegedaan met het onderzoek. Deze patiënten hadden allemaal een verstopping van de slagader in het bovenbeen van minimaal 10 cm. Om de vergelijking van de twee behandelingen eerlijk te doen, werd met een loting bepaald welke behandeling de patiënt kreeg. Vooraf en op verschillende momenten na de behandeling hebben patiënten vragenlijsten ingevuld. Alle gegevens tot 1 jaar na de behandeling zijn meegenomen in het onderzoek.

Lees meer over etalagebenen en de behandeling daarvan

Deelnemende ziekenhuizen:

  • Rijnstate
  • UMC Groningen
  • Slingeland Ziekenhuis
  • Antonius Ziekenhuis
  • Isala
  • Ziekenhuis Nij Smellinghe.
Stent in ader

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: