Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Reactie op bericht Gelderlander over klachtenafhandeling RijnstateIn de Gelderlander van zaterdag 17 februari staat een artikel over mevrouw Willemsen en haar ervaring met de klachtenafhandeling van Rijnstate. Wij betreuren het zeer dat mevrouw Willemsen ontevreden is over de behandeling van haar man en de behandeling van haar klachten. Een ziekenhuis is gebonden aan strikte privacyregels, daarom kunnen wij in de media niet inhoudelijk reageren op klachten van patiënten. Wij willen wel graag een toelichting geven op hoe Rijnstate omgaat met klachten.

De medewerkers en artsen van Rijnstate doen hun best om patiënten, familie en bezoekers zo goed mogelijk te helpen. Toch kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over de behandeling of bejegening. Wij vinden het belangrijk dat patiënten hun klachten kenbaar maken, zodat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Door opmerkingen of klachten kunnen wij onze zorg verbeteren. Hoe een ziekenhuis om moet gaan met klachten is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Doel van de wet is dat klachten laagdrempelig worden opgepakt, waarbij wordt gestreefd naar een oplossing.

Wat te doen als u een klacht heeft?

  • Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken medewerker, arts of het hoofd van de afdeling. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg.
  • Lost dit gesprek het probleem niet op? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij geeft informatie, advies, doet onderzoek naar uw klacht en kan voor u bemiddelen.
  • Is uw klacht na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u aan de Raad van Bestuur van Rijnstate een formele reactie vragen op uw klacht. De Raad van Bestuur legt uw klacht dan voor aan een onafhankelijke klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie doet onderzoek naar de klacht en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. U ontvangt daarna een formele reactie van de Raad van Bestuur op uw klacht. Hierbij wordt ook aangegeven of er maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  • Als u vervolgens niet tevreden bent over de reactie van de Raad van Bestuur is er nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de externe geschillencommissie. Deze commissie doet onderzoek naar uw klacht en geeft hierover een oordeel.

Meer informatie en contactgegevens kunt u ook vinden op www.rijnstate.nl/klacht

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: