Patiënte zit in wachtruimte en leest de krant

Nieuw informatieloket helpt onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomenBegin januari zijn Rijnstate en de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen gestart met een nieuw informatieloket: het transferbureau Eerstelijns verblijf (ELV). Dit bureau helpt huisartsen die voor hun patiënt met spoed een tijdelijke plek zoeken in een verpleeghuis (een eerstelijns verblijf, ELV). Op deze plekken kunnen kwetsbare ouderen tijdelijk extra zorg en ondersteuning krijgen. Deze nieuwe service moet onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnamen voorkomen.

Aanvragen door huisartsen

Als een patiënt tijdelijk niet meer thuis kan blijven wonen omdat zijn gezondheid is verslechterd of de thuissituatie is veranderd, kan de patiënt in aanmerking komen voor een ELV-bed in een verpleeghuis. Voorheen moest de huisarts dan op zoek naar een beschikbaar bed voor deze patiënt. Dit zoeken kostte soms veel tijd. Nu kan de huisarts contact opnemen met het nieuwe informatieloket. Dit bekijkt samen met de huisarts of de patiënt inderdaad in aanmerking kan komen voor een ELV-plek. Ook gaat de medewerker van het loket op zoek naar beschikbare plekken in de regio en zorgt het voor plaatsing van de patiënt. Het nieuwe loket is een extra service van het bestaande transferbureau van Rijnstate. Elke Dominicus, hoofd van het Transferbureau van Rijnstate: “Dit scheelt de huisartsen veel tijd, omdat het transferbureau op de hoogte is van alle wetgeving en alle zorginstellingen in de regio kent die mogelijk plek hebben.”

Onnodige opnames voorkomen

Door huisartsen te ondersteunen bij het zoeken van een tijdelijke plek in een verpleeghuis voor hun patiënten hoopt het Transferbureau ELV de juiste zorg voor de patiënten te kunnen regelen. Behalve het regelen van een ELV-plek kan het Transferbureau ELV voor sommige patiënten informatie geven over het regelen van zorg in de thuissituatie. Zo kunnen onnodige opnames en ziekenhuisbezoeken worden voorkomen. In de eerste week van januari wist het bureau achttien patiënten te helpen met een ELV-plek of de inzet van thuiszorg.

Overzicht vraag en aanbod

Door de aanmeldingen voor ELV-plekken via het transferbureau te laten lopen, krijgen Rijnstate en Onze Huisartsen inzicht in de vraag en het aanbod van ELV-plekken in onze regio. Het aantal plekken is namelijk beperkt. Als blijkt dat er sprake is van een structureel tekort, kan een met cijfers onderbouwd gesprek gevoerd worden met verzekeraars en zorgaanbieders. Gedurende 2018 monitoren en evalueren Rijnstate, Onze Huisartsen en de ELV-aanbieders de samenwerking.

Lees meer over zorg na een ziekenhuisopname of hulp thuis

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: