Ik word opgenomen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Zorg na ziekenhuisopname

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Het is belangrijk dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het ziekenhuis. Steeds vaker wordt u gevraagd bepaalde zaken zelf te regelen, omdat er kosten aan verbonden zijn en er veel keuzevrijheid is.

Welke zorg voor mij?

In de folder Zorg na een ziekenhuisopname vindt u informatie over de verschillende soorten zorg die mogelijk zijn na een ziekenhuisverblijf. Ook kunt u lezen welke soorten zorginstellingen er zijn, hoe deze zorg wordt aangevraagd en de kosten ervan. In de folder Ontslag uit het ziekenhuis, wat regelt u zelf? vindt u ook meer informatie.

Thuis hulp nodig

Heeft u thuis hulp nodig? Dan kunt u terecht bij uw gemeente. Vanuit uw gemeente zijn wijkteams actief die uw eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over zorg en ondersteunende diensten in de thuissituatie. Ook kunt u gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, via bijvoorbeeld www.wehelpen.nl.

De rol van mantelzorgers

Veel patiënten hebben een naaste die thuis voor hen zorgt: een mantelzorger. In het veranderde zorgstelsel in Nederland wordt de rol van de mantelzorger steeds belangrijker. Binnen Rijnstate werken we graag samen met de mantelzorgers van onze patiënten. Hun expertise kunnen we erg goed gebruiken om de beste zorg op maat te verlenen. Mantelzorgers kennen degene die zorg nodig heeft immers het beste.

Vroeg in gesprek over de zorg na de ziekenhuisopname

Op tijd bekijken we wat er nodig is om de zorg beter te regelen en mensen te kunnen voorbereiden op hun rol als mantelzorger na een ziekenhuisopname. Op de verpleegafdeling Nefrologie zijn we hiermee begonnen en hebben we een aantal zaken toegevoegd aan de behandeling van een patiënt. Zodra er een behandelplan is, houden we standaard een zorggesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorger.

Een patiënt krijgt zelf vaak niet alles mee wat de arts heeft gezegd. Door met mantelzorgers te praten kunnen we voorkomen dat patiënten het thuis niet redden of met dezelfde klachten terugkomen. Aan bod komen vragen zoals de verwachte ontslagdatum en wat er voor nodig is om de patiënt naar huis te kunnen laten gaan. Hierbij bekijken we wat de familie/mantelzorger zelf kan regelen. We geven de mantelzorger handreikingen en verwijzen ze naar instanties die hen kunnen helpen met de zorg thuis.

Samen zorgen

Andersom kunnen mantelzorgers veel betekenen voor ons zorgverleners. Als ze dat willen, laten we mantelzorgers meehelpen in de zorg in het ziekenhuis. Zo kunnen we hen bijvoorbeeld leren om een beenzak te verwisselen, zodat de patiënt straks thuis niet steeds afhankelijk is van de thuiszorg. We moedigen het aan dat mantelzorgers buiten de bezoektijden samen met de patiënt een boterham komen eten, net zoals thuis. Grote kans dat de patiënt beter eet en zijn voedingstoestand verbetert.

Als we vragen hebben over het gedrag van een patiënt, nemen we ook contact op met mantelzorgers. Vragen we ons bijvoorbeeld af of iemand problemen heeft met het kortetermijngeheugen, dan informeren we bij de mantelzorger of dit normaal gedrag is van de patiënt of niet. Zij weten het immers beter dan wij. En dan kunnen wij direct beginnen met de juiste behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: