1. Wachttijden behandeling
Wachttijden
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Wachttijden behandeling

Hieronder vindt u de wachttijden voor behandelingen in kalenderdagen. Behandelingen met een * vinden als het medisch noodzakelijk is plaats in Rijnstate Arnhem. De wachttijd is dan vaak langer.

Wachttijd in kalenderdagen 

Behandeling/operatie Arnhem   Zevenaar  Velp 
Cardiologie      
Dotterbehandeling 12    
Chirurgie      
Spataderen (open procedure)  112 77  
Spataderen (endovasculair)     19
Liesbreukoperatie*   28  
Liesbreuk - laparoscopische operatie*   49  
Kind - liesbreukoperatie 98    
Kind - overige chirurgische operaties 98    
Galblaasoperatie* 112 28  
Sterilisatie man (chirurgie)*   35  
Operatie of behandeling aan een verwijde aorta 1    
Operatie bij borstkanker 14    
Operatie aan de halsslagader (doorbloeding) 10    
Operatie aan de halsslagader (autonome zenuwstelsel) 10    
Operatie of behandeling vanwege vaatafwijkingen in het hoofd 35    
Operatie bij dikkedarmkanker 17    
Operatie bij slokdarmkanker of kanker van de overgang slokdarm naar maag 14    
Operatie bij maagkanker 14    
Vaatchirurgische behandeling bij etalagebenen 28    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 21    
Urologie      
Sterilisatie man   84  
Algemene operatie - dag volwassenen   80  
Prostaatoperatie 119    
Prostaatkanker - (robot)operatie 28    
Blaasverwijdering bij blaaskanker 42    
Operatie bij stressincontinentie   84  
Orthopedie      
Voorstekruisbandoperatie*   35  
Knie - kijkoperatie*   28  
Voetoperatie   35  
Heupscopie 84 84  
Totale heupoperatie* 56 42  
Totale knie-operatie* 56 42  
Schouderprothesen 84    
Handoperatie 28 28  
Rughernia - operatie   28  
Rughernia - laparoscopische operatie   21  
Grote rugoperaties 100    
Operatie hernia/kanaalstenose 28 21  
Operatie aan de meniscus of kniebanden 28 21  
Plastische chirurgie      
Borstverkleining 35    
Borstvergroting 35    
Buikwandcorrectie 42    
Dupuytren   28  
Carpaal tunnelsydroom   28  
Specifieke handoperatie   35  
Gynaecologie      
Sterilisatie vrouw   28  
Gynaecologie (robot)operatie 21    
Gynaecologische operatie in dagbehandeling   28  
Verwijdering baarmoeder (op zichzelf staand) 35    
Verwijdering baarmoeder in combinatie met andere ingreep 35    
Operatie bij eierstokkanker 14    
KNO      
Neus- en keelamandelen 48    
Oorbuisjes 48    
Neustussenschot*   56  
Operatie bij een afwijking van het neustussenschot 63 56  
Oogheelkunde      
Staaroperatie     8
Kind - oogoperatie 28    
Anesthesiologie      
Plaatsen epiduraalelektrode voor aansluiting ruggenmergstimulator     74

 * Alleen op medische indicatie in Rijnstate Arnhem.

Deze wachttijden zijn voor het laatst aangepast op 5 februari 2019 en worden iedere maand bijgewerkt.