1. Wachttijden behandeling
Wachttijden
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Wachttijden behandeling

Hieronder vindt u de wachttijden voor behandelingen in kalenderdagen. Behandelingen met een * vinden als het medisch noodzakelijk is plaats in Rijnstate Arnhem. De wachttijd is dan vaak langer.

Wachttijd in kalenderdagen 

Behandeling/operatie Arnhem   Zevenaar  Velp 
Cardiologie      
Dotterbehandeling 6    
Chirurgie      
Spataderen (open procedure) 35 28  
Spataderen (endovasculair)     36
Liesbreukoperatie*   64  
Liesbreuk - laparoscopische operatie*   90  
Kind - liesbreukoperatie 56    
Kind - overige chirurgische operaties 56    
Galblaasoperatie* 42 90  
Sterilisatie man (chirurgie)*      
Operatie of behandeling aan een verwijde aorta 12    
Operatie bij borstkanker 21    
Operatie aan de halsslagader (doorbloeding) 10    
Operatie aan de halsslagader (autonome zenuwstelsel) 10    
Operatie of behandeling vanwege vaatafwijkingen in het hoofd 18    
Operatie bij dikkedarmkanker 14    
Operatie bij slokdarmkanker of kanker van de overgang slokdarm naar maag      
Operatie bij maagkanker 14    
Vaatchirurgische behandeling bij etalagebenen 28    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 28    
Urologie      
Sterilisatie man 80    
Algemene operatie - dag volwassenen   21  
Prostaatoperatie 56    
Prostaatkanker - (robot)operatie 42    
Blaasverwijdering bij blaaskanker 28    
Operatie bij stressincontinentie   21  
Orthopedie      
Voorstekruisbandoperatie*   28  
Knie - kijkoperatie*   28  
Voetoperatie   28  
Heupscopie 56 28  
Totale heupoperatie* 56 56  
Totale knie-operatie* 56 56  
Schouderprothesen 56 28  
Handoperatie 42 28  
Rughernia - operatie   42  
Rughernia - laparoscopische operatie      
Grote rugoperaties 70    
Operatie hernia/kanaalstenose 56 42  
Operatie aan de meniscus of kniebanden 35 28  
Plastische chirurgie      
Borstverkleining 28    
Borstvergroting 28    
Buikwandcorrectie 35    
Dupuytren   28  
Carpaal tunnelsydroom   28  
Specifieke handoperatie   35  
Gynaecologie      
Sterilisatie vrouw   21  
Gynaecologische (robot)operatie 21    
Gynaecologische operatie in dagbehandeling   21  
Verwijdering baarmoeder (op zichzelf staand) 21    
Verwijdering baarmoeder in combinatie met andere ingreep 28    
Operatie bij eierstokkanker 10    
KNO      
Neus- en keelamandelen 50    
Oorbuisjes 50    
Neustussenschot*   92  
Operatie bij een afwijking van het neustussenschot 98 92  
Oogheelkunde      
Staaroperatie     12
Kind - oogoperatie 95    
Anesthesiologie      
Plaatsen epiduraalelektrode voor aansluiting ruggenmergstimulator     90

 * Alleen op medische indicatie in Rijnstate Arnhem.

Deze wachttijden zijn voor het laatst aangepast op 14 oktober 2019 en worden iedere maand bijgewerkt.