1. Wachttijden behandeling
Wachttijden
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Wachttijden behandeling

Hieronder vindt u de wachttijden voor behandelingen in kalenderdagen. Behandelingen met een * vinden als het medisch noodzakelijk is plaats in Rijnstate Arnhem. De wachttijd is dan vaak langer.

Wachttijd in kalenderdagen 

Behandeling/operatie Arnhem   Zevenaar  Velp 
Cardiologie      
Dotterbehandeling 20    
Chirurgie      
Spataderen (open procedure)  110 77  
Spataderen (endovasculair)     19
Liesbreukoperatie*   28  
Liesbreuk - laparoscopische operatie*   60  
Kind - liesbreukoperatie 90    
Kind - overige chirurgische operaties 90    
Galblaasoperatie* 134 42  
Sterilisatie man (chirurgie)*      
Operatie of behandeling aan een verwijde aorta 1    
Operatie bij borstkanker 14    
Operatie aan de halsslagader (doorbloeding) 10    
Operatie aan de halsslagader (autonome zenuwstelsel) 10    
Operatie of behandeling vanwege vaatafwijkingen in het hoofd 32    
Operatie bij dikkedarmkanker 21    
Operatie bij slokdarmkanker of kanker van de overgang slokdarm naar maag      
Operatie bij maagkanker 14    
Vaatchirurgische behandeling bij etalagebenen 28    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 21    
Urologie      
Sterilisatie man   90  
Algemene operatie - dag volwassenen   56  
Prostaatoperatie 150    
Prostaatkanker - (robot)operatie 28    
Blaasverwijdering bij blaaskanker 35    
Operatie bij stressincontinentie   60  
Orthopedie      
Voorstekruisbandoperatie*   90  
Knie - kijkoperatie*   28  
Voetoperatie   56  
Heupscopie 70 70  
Totale heupoperatie* 42 42  
Totale knie-operatie* 70 70  
Schouderprothesen 120 90  
Handoperatie 28 28  
Rughernia - operatie   30  
Rughernia - laparoscopische operatie   28  
Grote rugoperaties 42    
Operatie hernia/kanaalstenose 28 28  
Operatie aan de meniscus of kniebanden 35 28  
Plastische chirurgie      
Borstverkleining 28    
Borstvergroting 28    
Buikwandcorrectie 28    
Dupuytren   28  
Carpaal tunnelsydroom   28  
Specifieke handoperatie   60  
Gynaecologie      
Sterilisatie vrouw   56  
Gynaecologie (robot)operatie 28    
Gynaecologische operatie in dagbehandeling   56  
Verwijdering baarmoeder (op zichzelf staand) 35    
Verwijdering baarmoeder in combinatie met andere ingreep 35    
Operatie bij eierstokkanker 14    
KNO      
Neus- en keelamandelen 45    
Oorbuisjes 45    
Neustussenschot*   49  
Operatie bij een afwijking van het neustussenschot 65 59  
Oogheelkunde      
Staaroperatie     50
Kind - oogoperatie 35    
Anesthesiologie      
Plaatsen epiduraalelektrode voor aansluiting ruggenmergstimulator     70

 * Alleen op medische indicatie in Rijnstate Arnhem.

Deze wachttijden zijn voor het laatst aangepast op 16 april 2019 en worden iedere maand bijgewerkt.