1. Wachttijden behandeling
Wachttijden
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Wachttijden behandeling

Hieronder vindt u de wachttijden voor behandelingen in kalenderdagen. Behandelingen met een * vinden als het medisch noodzakelijk is plaats in Rijnstate Arnhem. De wachttijd is dan vaak langer.

Wachttijd in kalenderdagen 

Behandeling/operatie Arnhem   Zevenaar  Velp 
Cardiologie      
Dotterbehandeling 35    
Chirurgie      
Spataderen (open procedure) 28 42  
Spataderen (endovasculair)     13
Liesbreukoperatie*   56  
Liesbreuk - laparoscopische operatie*   60  
Kind - liesbreukoperatie 76    
Kind - overige chirurgische operaties 76    
Galblaasoperatie* 120 56  
Sterilisatie man (chirurgie)*      
Operatie of behandeling aan een verwijde aorta 1    
Operatie bij borstkanker 14    
Operatie aan de halsslagader (doorbloeding) 10    
Operatie aan de halsslagader (autonome zenuwstelsel) 10    
Operatie of behandeling vanwege vaatafwijkingen in het hoofd 28    
Operatie bij dikkedarmkanker 21    
Operatie bij slokdarmkanker of kanker van de overgang slokdarm naar maag      
Operatie bij maagkanker 14    
Vaatchirurgische behandeling bij etalagebenen 21    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 21    
Urologie      
Sterilisatie man   80  
Algemene operatie - dag volwassenen   21  
Prostaatoperatie 100    
Prostaatkanker - (robot)operatie 28    
Blaasverwijdering bij blaaskanker 21    
Operatie bij stressincontinentie   28  
Orthopedie      
Voorstekruisbandoperatie*   56  
Knie - kijkoperatie*   28  
Voetoperatie   28  
Heupscopie 70 70  
Totale heupoperatie* 28 28  
Totale knie-operatie* 42 42  
Schouderprothesen 56 56  
Handoperatie 42 42  
Rughernia - operatie   42  
Rughernia - laparoscopische operatie      
Grote rugoperaties 56    
Operatie hernia/kanaalstenose 42 42  
Operatie aan de meniscus of kniebanden 42 28  
Plastische chirurgie      
Borstverkleining 28    
Borstvergroting 28    
Buikwandcorrectie 28    
Dupuytren   28  
Carpaal tunnelsydroom   28  
Specifieke handoperatie   28  
Gynaecologie      
Sterilisatie vrouw   28  
Gynaecologie (robot)operatie 21    
Gynaecologische operatie in dagbehandeling   28  
Verwijdering baarmoeder (op zichzelf staand) 28    
Verwijdering baarmoeder in combinatie met andere ingreep 28    
Operatie bij eierstokkanker 14    
KNO      
Neus- en keelamandelen 60    
Oorbuisjes 60    
Neustussenschot*   78  
Operatie bij een afwijking van het neustussenschot 28 28  
Oogheelkunde      
Staaroperatie     28
Kind - oogoperatie 90    
Anesthesiologie      
Plaatsen epiduraalelektrode voor aansluiting ruggenmergstimulator     70

 * Alleen op medische indicatie in Rijnstate Arnhem.

Deze wachttijden zijn voor het laatst aangepast op 4 juni 2019 en worden iedere maand bijgewerkt.