Ik word opgenomen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Behandelteam

Behandelend specialist
Onze medisch specialisten werken nauw met elkaar samen. Zij hebben de taken onderling verdeeld. Daardoor kan het gebeuren dat een andere arts bij u komt of de operatie uitvoert dan de arts die u heeft opgenomen. Onderling houden deze artsen contact met elkaar over uw gezondheidstoestand. De artsen worden bijgestaan door één of meer arts-assistenten of coassistenten.

Hoofdbehandelaar
Uw hoofdbehandelaar is de medisch specialist die voor u verantwoordelijk is tijdens uw opname. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek of de arts die u opgenomen heeft. U heeft op ieder moment één hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de medische zorg, zoals de onderzoeken, de behandeling en het betrekken van andere specialisten. Uw hoofdbehandelaar regelt ook de afspraken die we maken als u naar huis mag en informeert uw huisarts en eventuele andere zorgverleners. De hoofdbehandelaar is uw aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Dagelijkse zorg
Op de verpleegafdeling nemen arts-assistenten, verpleegkundig specialisten of physician assistants vaak de dagelijkse zorg op zich. Zij nemen dan een aantal taken over van de hoofdbehandelaar, zoals de dagelijkse visite. Dat gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de hoofdbehandelaar. Soms is tijdelijk een andere arts uw hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld tijdens avond- en nachtdiensten en in het weekend.

Andere deskundigen
In overleg met u kan uw behandelend specialist advies vragen aan andere specialisten of andere deskundigen in en soms buiten het ziekenhuis. Zij geven dan advies over uw ziekte of over hoe u zich voelt. Soms zorgen zij voor een deel van uw behandeling. Het is ook mogelijk dat uw arts in overleg met u de behandeling (en daarmee ook de eindverantwoordelijkheid) in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. In dat geval komt het soms voor dat we u naar een andere afdeling overplaatsen.

Specialist in opleiding
Specialisten in opleiding zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot medisch specialist. Rijnstate is een opleidingsziekenhuis voor diverse specialismen. Als u een behandeling of operatie ondergaat, bestaat daarom de kans dat u met een specialist in opleiding te maken krijgt. Ook uw behandelend arts op de afdeling is meestal een specialist in opleiding. Deze artsen worden ook arts-assistent of AIOS genoemd: arts in opleiding tot specialist. Ze werken onder toezicht van een specialist.

Coassistent
In Rijnstate werken coassistenten. Dit zijn studenten Geneeskunde die in het vijfde of zesde jaar van hun studie zitten. Zij zijn klaar met het theoretische gedeelte van hun opleiding. In het ziekenhuis doen zij praktijkervaring op. Daarom kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent en vervolgens door de behandelend arts. Omdat coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts.

Verpleegkundige
Tijdens de opname krijgt u zo veel mogelijk te maken met dezelfde verpleegkundige(n). De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de artsen. Bij afwezigheid van een bepaalde verpleegkundige kunnen collega’s dankzij een goede overdracht de zorg voor u over nemen.

Meer informatie

Hier vindt u filmpjes en/of websites.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: