Toestemming voor het digitaal delen van medische gegevens
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Uitwisselen medische gegevens

Mijn medische gegevens uitwisselen voor veilige zorg

Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Maar moet u (met spoed) naar een andere huisarts, apotheek of naar de spoedeisende hulp, dan is het belangrijk dat ook zij uw belangrijkste medische gegevens kunnen bekijken. Zo kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen. Ook als u een afspraak heeft op de polikliniek of als u gepland wordt opgenomen bij Rijnstate is het belangrijk dat onze artsen uw medische gegevens kunnen bekijken. 

Het delen van medische gegevens door uw huisarts en apotheek met andere zorgverleners gebeurt via een veilig en betrouwbaar netwerk, het Landelijk Schakelpunt (LSP). Uw huisarts en apotheek kunnen hun computer aansluiten op het LSP. Een andere arts of apotheek kan uw medische gegevens bekijken met een beveiligde pas en wachtwoord. Maar alleen als u het goed vindt.

Bij elke afspraak die u bij Rijnstate heeft en bij elke opname in het ziekenhuis bekijkt uw arts opnieuw uw medische gegevens via het LSP.

Waarvoor geef ik toestemming?

U geeft toestemming aan uw eigen huisarts en apotheek om uw medische gegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners. Een andere arts of apotheek kan dan informatie inzien over uw allergieën, medicijnen, overgevoeligheid voor medicijnen en de uitslagen van het laboratoriumonderzoek. Voor huisartsen is het ook mogelijk om informatie over uw gezondheid en over uw bezoeken aan uw huisarts in de laatste vier maanden bekijken.

Huisartsen, apotheken, huisartsenposten en medisch specialisten mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Stel, u komt ’s avonds, ’s nachts of in het weekend op de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of bij een onbekende apotheek, dan wilt u dat de zorgverlener die u op dat moment helpt een compleet beeld krijgt van uw gezondheidssituatie en van de medicijnen die u gebruikt. Dit geldt ook als u een afspraak heeft op de polikliniek of als u gepland wordt opgenomen bij Rijnstate.

Hoe geef ik toestemming?

Het is nodig dat u toestemming geeft aan zowel uw apotheek als uw huisarts. Dat kan op verschillende manieren:

  • Mondeling, bij de balie van uw apotheker en uw huisarts.
  • Schriftelijk, door een formulier in te vullen bij uw huisarts en apotheek.
  • Via de website www.volgjezorg.nl

Wie mag mijn medische gegevens wel of niet bekijken?

Een andere specialist, huisarts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor de behandeling. Er zijn meerdere zorgverleners die vanwege hun beroep ook medicatiegegevens kunnen inzien, zoals apothekersassistenten. Alle zorgverleners hebben een medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ze contractueel verplicht zijn uw gegevens geheim te houden.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

U bepaalt zelf of u wel of geen toestemming geeft. Als u geen toestemming wilt geven, kunnen wij uw medische gegevens niet inzien op het moment dat dit nodig is. Wij raden u dan wel aan om tenminste gebruik te maken van een actueel medicatieoverzicht of een medicijnpaspoort.

U kunt uw toestemming op een later moment altijd weer intrekken. Dit kunt u doen bij uw huisarts, apotheek of online via www.volgjezorg.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts of apotheker of kijk op www.volgjezorg.nl of www.vzvz.nl.

De mening van enkele professionals

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: