Ik wil een afspraak maken of wijzigen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

VRE

Wat is de VRE-bacterie?

VRE is de afkorting van Vancomycine Resistente Enterokok. VRE is een bacterie in de darmen, die ongevoelig (resistent) is voor gebruikelijke antibiotica. De bacterie verspreidt zich via direct contact tussen mensen (voornamelijk via de handen). De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Zij merken niet dat zij de bacterie bij zich dragen; de bacterie geeft geen klachten. Bij mensen met een verminderde weerstand (zoals ernstig zieke mensen in een ziekenhuis of verpleeghuis) kan de bacterie een infectie veroorzaken. Voor een ziekenhuis is de VRE-bacterie lastig om twee redenen: er zijn maar een paar medicijnen (antibiotica) waarmee een eventuele infectie veroorzaakt door een VRE-bacterie behandeld kan worden en de VRE-bacterie verspreidt zich gemakkelijk in een ziekenhuis.

Hoe verspreidt de VRE-bacterie zich?

De bacterie verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de toiletbril. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht.

Hoe weet u of u drager van de VRE-bacterie bent?

In het ziekenhuis zoeken we specifiek naar deze bacterie. Dit wordt ‘screenen’ genoemd. Hiervoor neemt een verpleegkundige een kweek af van de plaats waar deze bacterie het liefst verblijft, namelijk in het rectum (anus). Dit gebeurt met een steriel wattenstokje.

Hoe raakt u de VRE-bacterie kwijt?

Als u gezond bent, verdwijnt de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer uit uw lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot een jaar duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, is het belangrijk dat u goede hygiëne in acht neemt (was dus uw handen na toiletgebruik).
Als u drager bent van de VRE-bacterie, heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

Welke maatregelen worden in het ziekenhuis genomen?

Patiënten die de bacterie bij zich dragen, worden in isolatie verpleegd. Dit betekent dat zij niet op een kamer liggen met patiënten die de bacterie niet hebben en dat de zorgverleners een schort en handschoenen dragen terwijl zij voor de patiënten zorgen.

Welke maatregelen worden er genomen op polikliniek of functieafdeling?

Als u drager bent van de VRE-bacterie, kunt u zonder problemen de polikliniek bezoeken. In uw dossier staat geregistreerd dat u drager bent van de VRE-bacterie. Als u zich aanmeldt op een van de poliklinieken van ons ziekenhuis, wordt dit in ons systeem zichtbaar. Bij onderzoek en/of behandeling draagt uw zorgverlener handschoenen en schort.

Meer weten?

Nog vragen?

 Heeft u vragen over de VRE-bacterie, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Infectiepreventie via telefoonnummer 088 - 005 7963 (op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur). De afdeling Infectiepreventie geeft adviezen op het gebied van preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

    VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Van nature komen enterokokken voor in de darmen. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor de gangbare antibiotica. 

    Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die de neiging hebben zich gemakkelijk te verspreiden in het ziekenhuis. Dit komt onder andere doordat er relatief veel antibiotica gebruikt wordt en er in het ziekenhuis veel patiënten bij elkaar liggen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: