Ik word opgenomen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Goed om te weten

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, brillen en eventuele prothesen. Laat uw kostbare spullen dus zo veel mogelijk thuis. Bij een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen het best aan familie of kennissen meegeven.

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank in Arnhem. en verkrijgbaar bij de recepties in het ziekenhuis of u kunt deze algemene voorwaarden lezen op de website. U aanvaardt de algemene voorwaarden op het moment dat u akkoord gaat met behandeling of diagnostiek in het ziekenhuis of op het moment dat u de levering van goederen of diensten door het ziekenhuis accepteert.

Bereikbaarheid

Bekijk de bereikbaarheid van onze locaties

Bezoektijden

Ontvangt u bezoek tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Dan is het goed om te weten op welke tijden uw bezoek welkom is.

Bekijk de actuele bezoektijden

Bezoekregels 

Het bezoekuur is voor u als patiënt vaak een fijne onderbreking van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat het bezoekuur voor iedereen goed verloopt, gelden er een aantal bezoekregels.

Bekijk de bezoekregels

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Rijnstate is een onafhankelijk advies- en medezeggenschapsorgaan in het ziekenhuis. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de (potentiële) patiënten van Rijnstate. Zij adviseren Rijnstate onder andere over: samen beslissen, privacy, digitalisering in de zorg en gastvrije ontvangst.

Lees meer over de Cliëntenraad

Hygiëne

Goede hygiëne is erg belangrijk. Om overdracht van virussen te voorkomen, is het belangrijk dat u de juiste hand- en hoesthygiëne toepast. Hoest en nies altijd in uw elleboog of gebruik een papieren zakdoekje. Gooi het zakdoekje na gebruik direct weg. Na hoesten en niezen wast u uw handen met water en zeep. U wast uw handen ook altijd voordat u gaat eten en nadat u naar het toilet bent geweest.

Overnachten in Het Oeverhuis

Stichting Het Oeverhuis biedt logeergelegenheid aan familie en relaties van opgenomen patiënten. Als de behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling het noodzakelijk vindt dat uw familie of naaste in de buurt blijft, kunnen zij gebruikmaken van een van de logeerkamers van Het Oeverhuis.

Lees meer over Het Oeverhuis

Patiëntveiligheidskaart

Op de patiëntveiligheidskaart van de Patiëntenfederatie Nederland kunt u zien hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Bekijk de patiëntveiligheidskaart

Rookbeleid

Voor uw gezondheid vinden wij het belangrijk dat we u in een rookvrije omgeving ontvangen. Met ingang van 1 januari 2020 is Rijnstate helemaal rookvrij. Dit betekent dat er niet meer gerookt mag worden op het hele ziekenhuisterrein. Dit geldt op alle locaties voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Uw rechten

In de gezondheidszorg heeft elke patiënt rechten, die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundig Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het gaat onder andere om:

  • recht op informatie
  • inzage in uw dossier
  • toestemming geven voor onderzoek of behandeling
  • recht op een second opinion

Lees meer over uw rechten en privacy

Vaste contactpersoon

Uit respect voor uw privacy, geven we alléén informatie over uw gezondheid aan uw geregistreerde contactpersoon of uw wettelijke vertegenwoordiger. We vragen hiervoor uw begrip. Als uw bezoek niet weet op welke kamer/afdeling u ligt, vragen we uw bezoek om deze informatie na te vragen bij uw contactpersoon. Informeer uw familie of naasten hierover voordat u opgenomen wordt.

Als u vindt dat het beter kan

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling in Rijnstate of over de manier waarop u bent benaderd. Wij horen het graag als u ontevreden bent en vragen u om uw ervaringen en klachten bij ons kenbaar te maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en om onze kwaliteit te verbeteren.

Lees hoe u een klacht kunt indienen

Meer informatie

Hier vindt u filmpjes en/of websites.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: