Ik word opgenomen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Pijnregistratie

U wordt binnenkort voor een onderzoek of een behandeling opgenomen in Rijnstate Arnhem of in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar. Op de afdeling waar u ligt, wordt de pijn die u ervaart geregistreerd. Dit betekent dat de verpleegkundigen u regelmatig zullen vragen uw pijn te omschrijven. Deze pijnregistratie wordt gebruikt om de pijnbestrijding zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op úw situatie. 

De registratie wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. Deze maakt daarbij gebruik van de pijnmeetlat. Dat is een hulpmiddel waarmee u de mate waarin u pijn ervaart, kunt weergeven. In deze folder vindt u meer informatie over de pijnmeetlat en de pijnregistratie. 

De pijnmeetlat 

Een thermometer is een betrouwbaar en objectief instrument om vast te stellen of u koorts heeft. Een dergelijk instrument om pijn te meten bestaat niet. U bent namelijk de enige die kan vertellen of u pijn heeft en hoe erg die pijn is. Om uw ervaringen vast te leggen, is de pijnmeetlat ontwikkeld. Deze ziet eruit als een liniaal met een schaal van nul tot tien. Om de liniaal zit een verschuifbare huls waarmee een punt op de pijnschaal aangegeven kan worden.

Pijnomschrijving 

Een verpleegkundige zal u twee keer per dag vragen of u met behulp van de pijnmeetlat aan wilt geven hoeveel pijn u ervaart. De schaal op de meetlat loopt van nul tot tien.

0
geen pijn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ergste pijn

Als u geen pijn heeft, geeft u een nul. Als u de ergst denkbare pijn heeft, geeft u een tien. Meestal ervaart u een pijn tussen nul en tien, waarbij drie nog net acceptabel voor u is. Bij vier heeft u al te veel pijn en geeft de verpleegkundige u meer pijnstillers.

Bij het bepalen van de mate van de pijn, kan het helpen om terug te denken aan pijn waar u eerder last van heeft gehad. Deze ‘oude pijn’ vergelijkt u met uw huidige pijn. Welke waarde gaf u toen? Is het nu erger of minder erg? Is het nog draaglijk of niet meer?
Wanneer u op meerdere plaatsen pijn heeft, kunt u het beste de pijn omschrijven die u als ergste ervaart. Het kan ook zijn dat u alleen op bepaalde momenten pijn ervaart, bijvoorbeeld bij doorzuchten, hoesten en bewegen. In dat geval kunt u dit vertellen aan de verpleegkundige en een cijfer geven voor het betreffende pijnmoment.
U kunt nooit een verkeerde waarde aangeven op de schaal. Het gaat immers om de pijn die ú ervaart. De verpleegkundigen komen gedurende acht dagen (of langer als dat nodig is) ‘s ochtends en ‘s avonds bij u langs om te vragen naar uw pijncijfer. Het meten wordt eerder beëindigd als u geen pijn meer heeft of als u binnen acht dagen het ziekenhuis verlaat. De pijncijfers worden in uw dossier in een curve uitgezet. 

Pijnbestrijding 

Doel van de registratie is uw pijn zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Het is niet altijd mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel hopen we, samen met u, de pijn terug te dringen naar een voor u aanvaardbaar niveau. 
Neem de volgende adviezen rond de pijnbestrijding in acht: 

  • Als u vragen heeft, stel ze dan aan de verpleegkundige of arts. Blijf er niet mee zitten. Dit geldt uiteraard ook als u pijn heeft. Wacht niet tot een verpleegkundige u vraagt om uw pijncijfer.
  • Neem pijnstillers op vaste tijden in. Wacht niet tot de pijn komt opzetten. U kunt beter wakker worden voor het nemen van pijnstillers dan dat u wakker wordt van de pijn.
  • U kunt niet verslaafd raken aan pijnstillers.
  • De pijnstillers worden gegeven op voorschrift van de arts.
  • Houdt u zich aan de voorschriften van de arts.
  • Waarschuw als de pijn verandert van plaats, ernst of karakter.
  • Ga na wat u zelf kunt doen om uw pijn te verlichten.
  • Ga na wat uw pijn ongunstig beïnvloedt zodat u deze situaties kunt vermijden.
  • Als u denkt dat u de pijnstillers niet meer nodig heeft, overleg dit dan met de verpleegkundige.

Vragen 

Heeft u vragen tijdens uw opname? Stel ze dan aan de verpleegkundige of arts.

Heeft u voor die tijd vragen over pijnmedicatie die u al gebruikt? 
Neem dan contact op met de polikliniek Preoperatieve screening (POS), telefoonnummer 088 - 005 6172 (Arnhem) of 088 - 005 7984 (Zevenaar).

Heeft u vragen over pijnbestrijding en bent u al in behandeling bij een pijnspecialist? Neem dan contact op met het Pijncentrum: 088 - 005 5311.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: