Ik ga naar de polikliniek

Afspraak Elst

Thuis online inchecken voor uw afspraak

U heeft een afspraak ingepland in Rijnstate Elst. Vooraf aan uw bezoek kunt u zich thuis alvast online inchecken. Op de dag van uw ziekenhuisbezoek hoeft u daardoor geen gegevens meer te controleren of eventuele vragenlijsten in te vullen. Zo kunt u zich op uw gemak voorbereiden en hoeft u op de dag minder vroeg aanwezig te zijn.

Hoe werkt het om thuis in te checken? Klik op de animatie voor uitleg.

Hoe werkt het online inchecken precies?

 • U krijgt van ons maximaal 24 uur voor uw afspraak een e-mail om thuis in te checken.
 • In de e-mail staat een link naar Mijn Rijnstate. U logt in met uw DigiD en klikt vervolgens op inchecken. Tijdens het inchecken controleert u uw gegevens en vult de controlevragen in. Soms wordt ook gevraagd om een afdelingsspecifieke vragenlijst in te vullen. Het is fijn als u dat allemaal doet zodat u goed voorbereid bent op uw afspraak.
 • Na het inchecken ontvangt u per mail een QR-code. Het makkelijkste is om deze QR-code mee te nemen op uw telefoon. Maar u kunt de code ook thuis printen.
 • Op “Mijn Rijnstate” kunt u bij afspraakinformatie zien welke route u moet volgen.
  • Route appel, op zowel verdieping 1 als 2.
   U neemt hiervoor de trap of lift vooraan in het gebouw.
  • Route kers, op zowel verdieping 1 als 2.
   U neemt hiervoor de trap of lift achteraan in het gebouw
 • Als u bij het ziekenhuis aankomt, hoeft u zich niet meer aan te melden bij de aanmeldzuilen in de centrale hal.
 • U mag 15 minuten voordat uw afspraak begint, uw route volgen.
 • Als u bij de aanmeldzuil aankomt, scant u uw QR-code.  U krijgt nu op het scherm uw wachtruimtenummer te zien. Uw zorgverlener weet dat u er bent en u wordt daar opgehaald.

Bent u al eerder dan 15 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig?

Wacht dan nog even in het centrale wachtgebied op de begane grond. Een consumptie is daar niet verplicht.

Goed om te weten

 • In Elst kunt u uw Rijnstatekaart niet gebruiken.
 • De eerste keer dat u online incheckt, controleert u uw gegevens. Een volgende keer hoeft u minder stappen te doorlopen en gaat online inchecken nóg sneller.
 • Als u thuis online incheckt, hoeft u zich bij binnenkomst niet aan te melden bij de aanmeldzuilen in de centrale hal.
 • U gebruikt de aanmeldzuil die bij uw route hoort. U kunt bij afspraakinformatie in Mijn Rijnstate zien welke route u moet volgen.
 • In Elst lopen ontvangstmedewerkers rond om u de weg te wijzen en te helpen bij al uw vragen.
 • Scannen vanaf de mobiele telefoon is het gemakkelijkste. U kunt de code ook thuis afdrukken en vanaf papier scannen. Houd de code dan op voldoende afstand van de scanner.

Combinatieafspraken en aanmelden met QR-code

Heeft u (meerdere) combinatieafspraken op dezelfde dag gepland? Dan kunt u dezelfde QR-code gebruiken voor alle afspraken. Deze scant u iedere keer opnieuw bij de aanmeldzuil van het wachtgebied waar u een afspraak heeft. Dit geldt ook voor afspraken bij bloedafname en radiologie. Ook bij deze zuilen kan de QR-code worden gescand. Deze afdelingen werken met een patiëntoproepsysteem. Daardoor krijgt u als u deze nog niet heeft, ook nog een ticket met het oproepnummer.


Na een geplande afspraak op inloop naar radiologie of bloedafname

Als u na een geplande poliafspraak op inloop naar radiologie of bloedafname gaat, kunt u nog steeds dezelfde QR-code gebruiken. Op de aanmeldzuil kunt u dan aangeven met welke reden u op inloop komt bij deze afdelingen.


Als thuis online inchecken niet lukt

 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Dat kan een rijbewijs, (buitenlands) paspoort, verblijfsvergunning, of ID-kaart zijn.
 • Bij aankomst in het ziekenhuis gaat u naar één van de vijf aanmeldzuilen in de ontvangsthal.
 • Daar controleert u uw gegevens en vult u controlevragen in.
 • U krijgt vervolgens een ticket met route-aanduiding: Appel (vooraan verdieping 1/2) of Kers (achteraan verdieping 1/2).
 • Bij de aanmeldzuil scant u uw QR-code. U krijgt dan een wachtruimtenummer te zien.

Lukt het inchecken niet? Een receptionist(e) helpt u verder.

Zonder afspraak, naar bloedafname of radiologie

Bij bloedafname is inloop zonder afspraak mogelijk. U kunt zich melden bij de zuil die bij de wachtruimte van bloedafname hoort. Bloedafname bevindt zich op de begane grond. U krijgt een volgnummer en wordt opgeroepen via het scherm in de wachtkamer.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: