Cartoon keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor RijnstateRijnstate mag zich een seniorvriendelijk ziekenhuis blijven noemen! Net als twee jaar geleden hebben we vandaag opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Dit keurmerk is ontwikkeld door KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Dit zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Het keurmerk wordt elke twee jaar uitgereikt.

Dit jaar scoren wij onder andere hoog op de criteria 'begeleiding in de laatste levensfase', 'specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek' en 'toegankelijkheid, inrichting en gastvrije ontvangst'.

Wat doen wij aan seniorvriendelijke zorg?

Strengere eisen

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie gehandhaafd, net als een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.

Keurmerk om te prikkelen

Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en dat heropnames worden voorkomen.

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het verkrijgen van het keurmerk. Maar liefst 93 procent van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dat zijn er drie meer dan twee jaar geleden.

Algemene feiten en cijfers

  • In 2015 kregen 60 deelnemende ziekenhuizen het keurmerk. In 2013 waren dat er 47.
  • 65 procent van alle ligdagen in een ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ, 2016).
  • Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017).
  • Tweederde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017).
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: