Ondertekening Menzis kliniek van de toekomst

Rijnstate sluit contract met Menzis voor ‘kliniek van de toekomst’Rijnstate sluit voor drie jaar een contract af met zorgverzekeraar Menzis. Centraal in de afspraken staat dat het ziekenhuis de kliniek van de toekomst wil worden. Samen met andere partijen werken we aan verplaatsing van zorg naar de patiënt thuis (Rijnstate@home), aan verbetering van acht behandeltrajecten  en aan netwerkgeneeskunde. De overeenkomst heeft daarnaast ambitieuze doelmatigheidsdoelstellingen. Ook is afgesproken om met horizontaal toezicht te gaan werken.

Kliniek van de toekomst

Op basis van wetenschappelijk geëvalueerde pilots en met behulp van telemonitoring werken we aan zorg op afstand. Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate: “Ons streven is om onze topklinische medische expertise zo toegankelijk mogelijk te maken. Samen met Menzis bekijken we welke zorg per se in het ziekenhuis moet plaatsvinden en welke zorg dichter bij huis of thuis bij de patiënt verleend kan worden, en hoe we slimme innovaties kunnen inzetten om dit veilig en patiëntvriendelijk te organiseren. Zo leggen we een basis voor vervolgafspraken over de aard en omvang van een moderne kliniek voor de komende decennia.”

Met de overeenkomst voor drie jaar spreken het ziekenhuis en medische staf en de zorgverzekeraar het wederzijds vertrouwen uit. Rijnstate krijgt hiermee de financiële zekerheid en ruimte om ambities te realiseren  die een aanpak vragen die langer strekt dan één jaar. “Met een overeenkomst voor meerdere jaren krijgen wij de ruimte om te investeren in kwaliteit van zorg.”

Winst voor patiënt, ziekenhuis én zorgverzekeraar

Ook Joris van Eijck, directeur zorg van Menzis, is enthousiast over de samenwerking: “In deze meerjarenafspraak spreken we af ons gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van behandelingen van het ziekenhuis. We gebruiken de principes van Value Based Healthcare voor een verbetering voor acht behandeltrajecten waaronder de behandeling van prostaatkanker, knie- en heupvervanging, staaroperatie en de behandeling van Crohn en colitis. Hierbij richten we ons erop de uitkomsten van de behandeling, de waarde van de zorg voor de patiënt, te optimaliseren. “

Ondertekening Menzis kliniek van de toekomst V.l.n.r. Martin Kirch, manager commerciële zaken Rijnstate, Bert van Schelven, lid bestuur Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (radioloog), Wim van Harten, voorzitter Raad van bestuur Rijnstate, Koen Jansen, manager zorgfinanciën Menzis, Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijnstate, Joris van Eijck, directeur zorg Menzis, Ton van Veen, financieel directeur Rijnstate

Doelmatige zorg

Door gegevens over de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te vergelijken met andere zorgaanbieders kunnen we gericht verbeteringen in de zorg doorvoeren. In de overeenkomst zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor doelmatige zorg. Waar de doorgevoerde verbeteringen kosten besparen, delen we de opbrengst tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar, een zogenoemde shared savings-constructie. 

Netwerkgeneeskunde en samenwerking met huisartsen

Menzis en Rijnstate stellen zich ten doel de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional(s) met de juiste kwaliteit te realiseren. Het uitgangspunt hierbij is,dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd daar waar het kan, en niet onnodig in het ziekenhuis. Samen met Onze Huisartsen, organisatie van huisartsen in de regio Arnhem, wordt onderzocht of de zorg voor bepaalde dermatologische, oogheelkundige en orthopedische aandoeningen samen met huisartsen kan worden verleend. Daarnaast wordt in oktober 2018 een huisartsenpost geopend voor de Spoedeisende Hulp in Rijnstate Arnhem, waardoor zelfverwijzers bij de huisarts terecht komen en op grond van triage beoordeeld wordt of verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk is.

Horizontaal toezicht

Tot slot gaan Rijnstate en Menzis samenwerken op basis van horizontaal toezicht. Dit is een vorm van samenwerking op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in elkaars handelen. Eind 2017 is Rijnstate als één van de eerste ziekenhuizen ‘HT-proof’ volgens de landelijke richtlijnen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: