Specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Horizontaal Toezicht leidt tot enorme daling herdeclaratiesRijnstate is als één van de koploperziekenhuizen per 1 januari overgegaan op Horizontaal Toezicht. Dat is een werkwijze waarbij er tussen Menzis en Rijnstate, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken zijn over correct registreren en over de rechtmatigheid van declaraties.

Doordat het ziekenhuis de registratie zodanig goed heeft ingericht, hoeft het zich niet meer achteraf te verantwoorden door middel van diverse zelfonderzoeken. Ook zijn uitvoerige en tijdverslindende controles na betaling door zorgverzekeraars verleden tijd.

Rijnstate is samen met zorgverzekeraar Menzis initiatiefnemer van Horizontaal Toezicht in de zorg. Samen met ziekenhuizen ZGT en Martini en met ondersteuning van PWC is in de zomer van 2014 een pilot gestart. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat Horizontaal Toezicht gaat om gefundeerd vertrouwen: een factuur is goed tenzij blijkt dat dit niet zo is.

Balans tussen goede, doelmatige zorg en regeldruk

Sandra Hermsen, manager Compliance & Risk van Rijnstate: “Naast het verlenen van de best mogelijke zorg, zien wij het ook als onze taak om deze doelmatig te verlenen. Door te werken op basis van Horizontaal Toezicht kunnen we met de zorgverzekeraar de dialoog aangaan over interpretatie van de wet- en regelgeving. Indien de regelgeving zinnige en doelmatige zorg in de weg zou staan, kan hier vroegtijdig op worden geanticipeerd. Door het verbeterde registratieproces hebben onze patiënten sneller en beter inzicht in de hoogte van de zorgkosten, omdat de factuur in één keer goed is en er achteraf niet allerlei correcties volgen. Tot slot maken het kennen van je risico’s, het beheersen ervan aan het begin van het zorgtraject en goede afstemming met de  zorgverzekeraar controles achteraf overbodig.”  

Verbetering aan de bron

Onderscheidend in de pilot Horizontaal Toezicht van Rijnstate met Menzis is dat direct is ingezet op verbetering ‘aan de bron’. “Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat onze verpleegkundigen en artsen die de registratie starten aan het begin van een zorgtraject, het direct al goed doen. We hebben een zorgadministratie die dat controleert en ondersteunt. Oorzaken van eventuele fouten pakken we meteen aan. Zo verbeteren wij het registratieproces binnen het ziekenhuis doorlopend. Het is geweldig te constateren dat  de retourinformatie en herdeclaraties in de periode dat we bezig zijn met Horizontaal Toezicht enorm zijn gedaald. Daarnaast hebben we nu betere stuurinformatie en eerder zekerheid over de omzet.“

Afstemparcours met gepast resultaat

“Er is veel energie gestoken in het landelijk gedragen krijgen van dit initiatief”, licht Bas Winkels, programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis, toe. “Er is veelvuldig afgestemd met wetgever, koepelorganisaties, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders. Rijnstate en Menzis hebben daarnaast veel gesproken op congressen en bijeenkomsten. We zijn er trots op dat het uiteindelijk is gelukt om Horizontaal Toezicht landelijk georganiseerd te krijgen én met Rijnstate als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland te gaan samenwerken op basis van Horizontaal Toezicht.” Menzis is het traject niet alleen gestart voor ‘een goede factuur’. Voldoen aan wet- en regelgeving is geen doel op zich, maar de basis voor goede en doelmatige zorg. “Door juist aan de voorkant die zaken goed in te regelen voorkom je achteraf problemen en ontstaat er dialoog tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Om deze reden is Horizontaal Toezicht ook een onderdeel van het onlangs getekende meerjarencontract.”

Mensenwerk

“Horizontaal Toezicht gaat verder dan enkel een technische exercitie”, benadrukt Winkels. “Cruciaal is het bewustzijn en gedrag bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor registreren en declareren. Daar is dan ook de nadruk op gelegd in het traject. Door menselijk én technisch handelen vooraf goed in te richten, nemen we dus veel druk achteraf weg. En uiteindelijk is de klant er bij gebaat, want de factuur en het eigen risico gaan zo in één keer goed”
Landelijk platform reageert enthousiast
Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een landelijk platform Horizontaal Toezicht ingericht. De voorzitter van dit platform, Cornelis Jan Diepeveen, is ook erg content met dit succes. “NVZ, ZN en NFU feliciteren Rijnstate met deze mooie prestatie. Rijnstate heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht en de uitrol hiervan binnen de ziekenhuiszorg. Het is dan ook goed om te zien dat dit ziekenhuis, één van de pioniers op het gebied van Horizontaal Toezicht in de zorg, nu zelf ook volgens de landelijke normen over is. We hopen dat veel ziekenhuizen en UMC’s, in samenwerking met hun representerende zorgverzekeraar, zullen volgen.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: