‘Er is veel aandacht voor patiënten die niet meer beter worden’Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) laten Nederlandse ziekenhuizen ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vaak aan hun lot over. De patiëntenorganisatie stelt dat ruim een kwart van de patiënten niet verder wordt geholpen, nadat een zorgverlener ze heeft verteld dat ze niet meer beter worden. “Wij proberen dat anders te doen”, reageert Josien Schoo, verpleegkundig specialist van het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate.

“Ons team Ondersteunende & Palliatieve Zorg bestaat al meer dan tien jaar. Binnen het ziekenhuis is er veel aandacht voor patiënten die niet meer beter worden.” Toch is er volgens Josien ook in Rijnstate nog wel wat te winnen. “Er is een categorie patiënten die we als team niet zien”, weet Josien. “Meestal worden wij door de arts gevraagd om mee te kijken. Zij moeten echter wel signaleren dat patiënten en hun naasten behoefte hebben aan ondersteunende en palliatieve zorg. Er is nog veel winnen door de artsen en verpleegkundigen daar nog meer bewust van te maken. We zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter

 

Josien Schoo met patiënt

Voor patiënten en hun naasten is het ook mogelijk om zelf contact te leggen met het consultteam, als ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast werkt het team samen met de huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders. Josien: “Patiënten die we in beeld hebben, ervaren onze ondersteuning en zorg als heel goed. We adviseren artsen en verpleegkundigen, maar zijn daarnaast vooral een gesprekspartner voor de patiënt en zijn of haar naaste(n).”

Josien benadrukt wel dat het COPZ niet alle patiënten hoeft te zien. “Maar we willen wel dat de palliatieve zorgbehoefte wordt opgepakt en op een passende manier voor die patiënt wordt vormgegeven.”

Meer weten over het consultteam van het Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg Kijk dan op onze pagina over palliatieve zorg.

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: