Rijnstate start ZIRE-experiment om regeldruk in zorg te verminderenRijnstate start deze week met het ZIRE-experiment om de regeldruk in de zorg te verminderen. ZIRE staat voor zinvolle registraties. Met het experiment wil het ziekenhuis onderzoeken of minder registreren er daadwerkelijk voor zorgt dat zorgverleners meer tijd en aandacht krijgen voor de patiënt. Naast Rijnstate doen ook Radboudumc en UMCG mee aan ZIRE.

In Rijnstate wordt ZIRE uitgevoerd bij de behandeling van patiënten met maagkanker, darmkanker en prostaatkanker. Artsen, verpleegkundigen, kwaliteitmedewerkers en een aantal leden van de Cliëntenraad van Rijnstate hebben voor deze behandelingen gezamenlijk een kern van zinvolle kwaliteitsindicatoren vastgesteld. Deze kernset geeft vooral informatie over de uitkomsten van de behandeling en de patiëntervaringen.

In de voorbereiding hebben zorgverleners kritisch gekeken naar wat er daadwerkelijke geregistreerd moet worden over bijvoorbeeld ondervoeding, pijn, fysieke beperking en het risico op vallen. Wanneer de behandeling ongecompliceerd verloopt, is het niet nodig om bij de patiënt alle kwaliteitsindicatoren te noteren. Alleen afwijkende antwoorden worden genoteerd. De hoeveelheid vast te leggen items in het patiëntendossier wordt op deze manier verminderd. Maar de zorg aan de patiënt blijft hetzelfde.

Zinvolle zorg

Charlotte Blanken, oncologisch chirurg bij Rijnstate: “De eerste drie dagen na een operatie vragen we minimaal drie keer per dag aan de patiënt of hij zijn pijnklachten een score kan geven op een schaal van 1 t/m 10. Als de patiënt aangeeft pijn te hebben (een score van 4 of hoger) dan vragen we een uur later nog eens naar zijn pijnklachten om te controleren of de medicatie aanslaat. In het ZIRE experiment blijven we de patiënt naar zijn pijnklachten vragen, maar bij een pijnscore van 3 of lager gaan we de scores niet meer registreren in het dossier. Dat is volgens ons zinvolle zorg en zinvolle registratie. Het experiment is een mooie gelegenheid om op kleine schaal uit te zoeken of minder registreren echt zorgt voor meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit.”

In de loop van 2018 en 2019 wordt gekeken welk effect dit heeft op de kwaliteit van geleverde zorg en de registratielast in deze drie ziekenhuizen.

Registratielast

Ziekenhuizen leggen jaarlijks zeer uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit worden kwaliteitsmetingen genoemd en deze worden uitgevraagd door bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars en de wetenschappelijke verenigingen. Dit levert veel registratielast op. Een deel van de kwaliteitsmetingen wordt door zorgverleners als weinig relevant ervaren, omdat ze niets zeggen over de daadwerkelijke uitkomsten voor patiënten. Rijnstate, UMCG en Radboudumc hebben aan de IGJ tijdelijke vrijstelling gevraagd voor het aanleveren van (een deel van) de kwaliteitsmetingen. De IGJ heeft haar vertrouwen in het experiment uitgesproken en er zijn concrete afspraken gemaakt over het aanleveren van een kernset in plaats van de verplichte indicatoren die door de IGJ worden uitgevraagd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: