ClimaTech BV bouwt state-of-the-art ziekenhuisapotheek voor RijnstateVandaag tekenden Rijnstate en ClimaTech BV de overeenkomst voor het bouwen van een nieuwe ziekenhuisapotheek. De nieuwe apotheek krijgt vier state-of-the art cleanrooms waar geneesmiddelen veilig en aseptisch (schoon) worden bereid.

Een nieuw luchtbehandelingssysteem in combinatie met gladde afwerking van vloeren, wanden, plafonds en een bijbehorend kledingregime zorgt ervoor dat de kans op besmetting van geneesmiddelen met stof en micro-organismen tot een minimum wordt beperkt. Hier worden straks chemotherapie en innovatieve immunotherapie bereid voor de behandeling van kankerpatiënten in het ziekenhuis en steeds vaker ook voor toediening in de thuissituatie. Daarnaast worden hier infuuspompen bereid voor de thuisbehandeling met antibiotica. Hierdoor hoeven patiënten met infecties niet meer lang in het ziekenhuis te blijven, maar kunnen zij met een infuuspomp sneller naar huis.

Wim van Harten (links), voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate, en Jo Nelissen, directeur van ClimaTech, ondertekenen de overeenkomst voor het bouwen van een nieuwe ziekenhuisapotheek.

Complexe en experimentele geneesmiddelen

De wereld van geneesmiddelen is sterk aan verandering onderhevig. Zo worden steeds meer complexe geneesmiddelen, zoals voor immunotherapie, bereid in de ziekenhuisapotheek en vanuit daar verspreid in het ziekenhuis of naar patiënten thuis. Deze veranderingen vragen om een andere werkwijze, andere faciliteiten en een andere indeling van de werkruimten.

Binnen Rijnstate vindt veelvuldig onderzoek plaats met experimentele geneesmiddelen. In de nieuwe ziekenhuisapotheek is een aparte opslagruimte voor deze middelen met continue monitoring van de bewaarcondities. De ziekenhuisapotheek levert ook geneesmiddelen aan psychiatrische en verpleeghuisinstellingen in de regio. In de nieuwe apotheek komt een distributieruimte van waaruit, na receptcontrole en medicatiebewaking, de logistiek nog efficiënter kan plaatsvinden.

Centraal in de nieuwe apotheek is een kantoor voor de dagdienstapotheker die dagelijks alle vragen van artsen, verpleegkundigen en apotheekmedewerkers beantwoordt. Hierbij vindt continue afstemming plaats met de logistieke en administratieve medewerkers die ook centraal in de apotheek werken. In een multifunctionele ruimte vinden overdrachtsmomenten en scholing plaats voor de medewerkers die bij opname en ontslag van patiënten medicatiegesprekken voeren en de medicatie meegeven.

Bouw

De apotheek wordt gebouwd door een consortium onder penvoering van Climatech. Het consortium bestaat daarnaast uit Gortemaker Algra Feenstra Architecten, Hoppenbrouwers techniek en  Altavilla.

Margreet Filius, ziekenhuisapotheker: “Na een zorgvuldig selectieproces hebben we gekozen voor dit consortium voor het ontwerp en de realisatie van onze nieuwe apotheek. We zochten naar een partij die én de kennis en kunde heeft om een state-of-the-art apotheek te realiseren én oog heeft voor de continuïteit van de apotheek en omliggende ziekenhuisfuncties gedurende de bouw. Climatech heeft goed met ons meegedacht over kansen en risico’s.”

In september 2018 wordt gestart met de bouw. Na één jaar, in september 2019, is de nieuwe ziekenhuisapotheek volledig in bedrijf genomen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: