Transparantie is een belangrijk onderwerp bij RijnstateRijnstate heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Recent is er via Nieuwsuur aandacht gevraagd voor de inkomsten van Cardiologie BV’s bij ziekenhuizen. Hierbij lichten we toe hoe betalingen van leveranciers aan het ziekenhuis en/of medisch specialisten bij Rijnstate geregeld zijn.

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij bij het voorschijven van medicijnen of medische hulpmiddelen keuzes maken op basis van integere, medisch-inhoudelijke gronden en dat geen sprake is van ongewenste beïnvloeding (gunstbetoon) door het bedrijfsleven op deze keuzes. 

Daartoe is in de Geneesmiddelenwet en in de Wet op de Medische Hulpmiddelen opgenomen dat gunstbetoon verboden is, tenzij dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de officiële Gedragscodes waarop onze richtlijnen voortdurend worden aangepast.

Melden

Dit betekent onder andere ook dat een medisch specialist of een vakgroep vergoedingen voor nascholing of een lezing (sponsoring) in het kader van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen expliciet moet melden aan de Raad van Bestuur en dat we deze melding moeten vastleggen in een register. Niet alles hoeft ondertekend te worden maar wel vooraf gemeld en gearchiveerd.

Transparantieregister

In het landelijk transparantieregister zijn betalingen aan rechtspersonen/ stichtingen opgenomen voor bijvoorbeeld een bijdrage voor een vervolgopleiding van een specialist, symposia, nascholing en wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat om geneesmiddelen en om medisch hulpmiddelen, de regels verschillen daarbij. Al het medisch onderzoek wordt aan een beoordelingscommissie voorgelegd en getekend door de Raad van Bestuur.

Bijdragen voor overige doeleinden verlopen in het algemeen conform de regels en ten behoeve van verbetering van patiëntenzorg of ondersteuning van onderzoek. Uit intern onderzoek is gebleken dat voor drie betalingen van leveranciers (in totaal € 114.125) in de jaren 2019 – 2021 aan de rechtspersoon van de vakgroep cardiologie niet is voldaan aan de meldingsplicht. Deze betalingen betreffen de financiering van een opleiding tot interventiecardioloog en advies- en trainingswerkzaamheden, waarbij geen sprake is geweest van ongewenste beïnvloeding door het bedrijfsleven of bijzondere beloning van specialisten.

Onderzoek

Als topklinisch ziekenhuis vinden we bij Rijnstate dat wetenschap en onderzoek erg belangrijk zijn. Rijnstate en haar medisch specialisten investeren veel in wetenschap en onderzoek om zo kwalitatieve en veilige zorg voor patiënten te garanderen. De medische staf van Rijnstate draagt juist bij aan de financiering van promovendi en de aanstelling van hoogleraren volgens vooraf overeengekomen afspraken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: