Rijnstate schrijft over 2021 zwarte cijfers na opnieuw een zwaar jaarOndanks de gevolgen van de corona-pandemie en de druk die de inhaalzorg op de organisatie legt is Rijnstate erin geslaagd per saldo ruim 2 procent meer patiënten te behandelen dan was begroot. Mede hierdoor schrijft het ziekenhuis over 2021 zwarte cijfers met een positief resultaat van ruim 8 miljoen euro op een totale omzet van ongeveer 543 miljoen euro.

“Ik ben erg blij met dit resultaat,” zegt Wim van Harten voorzitter van de Raad van bestuur van Rijnstate. “Het stelt ons in staat om onze ambities verder vorm en inhoud te geven. Zoals de uitvoering van ons investeringsprogramma (nieuwbouw ziekenhuisvoorziening in Elst), de digitale strategie en het leveren van uitgestelde zorg.”

Voor de geleverde COVID-19 zorg heeft Rijnstate financiële compensatie ontvangen zoals landelijk is overeengekomen met de zorgverzekeraars. Rijnstate heeft geen beroep hoeven doen op de zogenaamde hardheidsclausule.

Trots
Van Harten is trots op organisatie en medewerkers. “Het was opnieuw een zwaar jaar. Voor iedereen binnen Rijnstate. Wij hebben laten zien dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel Coronazorg als overige patiënten goed weten in te vullen. Als je dan deze cijfers mag presenteren dan geeft dat veel vertrouwen voor de toekomst. De afgelopen periode is best veel zorg tussen wal en schip gevallen. De druk op de ziekenhuiszorg zal dus voorlopig nog wel aanhouden”

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: