Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Gezondheid als uitgangspuntBinnen ons programma Preventie is gezondheid het uitgangspunt. Dit vraagt om een verschuiving in aanpak van ziekte naar gezondheid. Binnen Rijnstate zijn hiervoor de afgelopen jaren al verschillende projecten opgezet. 

Denk aan het prehabilitatieprogramma dat er voor zorgt dat je fitter wordt voordat je een operatie moet ondergaan en waardoor je ook fitter bent na de operatie. Of de nieuwe afdelingen Oncologie en Geriatrie, die zijn ingericht volgens het principe van reactiverend verplegen. Dat houdt in dat we patiënten hier zoveel mogelijk stimuleren om in beweging te zijn wanneer zij zijn opgenomen. Maar ook onze visie op gezonde voeding, die tot uiting komt in Smakelijk & Gezond voor jou. Stuk voor stuk initiatieven die bijdragen aan gezondheid.

Persoon houdt twee gewichtjes vast

Preventie als onderdeel van zorgpad

De komende tijd gaan we vragenlijsten over gezondheid implementeren in de zorgpaden en ontwikkelen we een gezondheidsplein. Dit vanuit een breed perspectief met aandacht voor lichamelijk functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, participatie, en dagelijks functioneren. Hierdoor krijgt het gesprek met de patiënt een andere insteek. Om met een goed gesprek te achterhalen hoe we waarde kunnen toevoegen aan het leven van de patiënt, is tijd en ruimte nodig. Om dit te realiseren, investeren we in de kennis, tools en vaardigheden van verpleegkundigen en artsen.

Domeinoverstijgend gezondheidsplein

Omdat er niet altijd voldoende tijd is om het uitgebreide gesprek te voeren binnen een regulier consult of opname, is het gezondheidsplein een mooie aanvulling op het gesprek met patiënten. Belangrijk is dat de arts of verpleegkundige aanknopingspunten signaleert in een consult en daarna doorverwijst naar het gezondheidsplein. Hier gaan we dan dieper in op de ingevulde vragenlijst of stellen we een plan van aanpak op, met activiteiten in de nulde, eerste of tweede lijn. Op deze manier werken we domeinoverstijgend: de zorg en het sociale domein worden gekoppeld om te zorgen voor samenwerking en een keten. Met als doel om de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. En dat is nodig, gezien de stijgende zorgvraag, vergrijzing, het toenemend tekort aan zorgpersoneel en de stijgende zorguitgaven.

Wetenschappelijk onderzoek

Om aan te tonen dat preventieactiviteiten daadwerkelijk effect hebben op gezondheid, wordt onderzoek gekoppeld aan het programma preventie. De resultaten helpen bij het verder aanscherpen van de projecten en de visie, maar ook bij het realiseren van financiering voor preventieve projecten.

Gezond en Fit-maand: pilot Gezondheidsplein

Van 15 september tot 15 oktober is de Gezond en Fit-maand in Arnhem. Rijnstate doet hier ook aan mee met verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is de pilot van het gezondheidsplein. Wat dat precies inhoudt en hoe dat invulling krijgt? Daarover vertellen we later meer.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: