Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate lanceert DepressiecentrumIn Nederland krijgt ongeveer één op de vijf volwassenen te maken met een depressie. Als depressieve klachten binnen enkele weken niet vanzelf overgaan, kunnen patiënten met een depressie worden behandeld met psychotherapie, medicatie of een combinatie van beide. In sommige ernstige gevallen is een dergelijke behandeling niet voldoende. Voor deze patiëntgroep is er het Rijnstate Depressiecentrum.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van de patiënten met een depressieve stemmingsstoornis niet of onvoldoende reageert op medicatie en/of psychotherapie. Ook kunnen sommige patiënten de behandelingen niet goed verdragen. Deze patiënten lijden dan mogelijk aan een complexe (therapieresistente) stemmingsstoornis en krijgen niet altijd de juiste zorg.

Betere kwaliteit van leven

Jeroen van Waarde, psychiater in Rijnstate: “Wanneer een patiënt zich bij het Rijnstate Depressiecentrum meldt, heeft het geen zin te herhalen wat al geprobeerd is. Om die reden bekijken wij de depressieve klachten breed en multidisciplinair. Ook beoordelen we de lichamelijke toestand, omdat soms de therapieresistentie samenhangt met een (niet-ontdekte) lichamelijke aandoening. Met een uitgebreid aanbod van verschillende hoogwaardige behandelmethoden kunnen we therapieresistente depressies mogelijk wel behandelen: gespecialiseerde psychotherapieën, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), medicatie zoals esketamine-infusen, lichttherapie, magnetische hersenstimulatie (rTMS) en/of elektroconvulsietherapie (ECT). Regelmatig blijkt een patiënt na een intensieve behandeling te herstellen van de depressie en hebben patiënten na behandeling weer een betere kwaliteit van leven.”

Maatwerk door multidisciplinaire aanpak

“Niet zelden worden deze patiënten na een niet-succesvolle behandeling in de basis- of gespecialiseerde GGZ terugverwezen naar de huisarts”, vertelt Willemijn Scheepens, hoofd Psychiatrie in Rijnstate. “Houdt het dan op voor de patiënt? Wat zijn de opties als de standaardbehandelingen tegen depressie niet werken en er veel meer maatwerk nodig is? Met het Rijnstate Depressiecentrum kunnen we met onze gebundelde expertise vaak wel dat maatwerk bieden. Dat doen wij door nauw samen te werken met verschillende disciplines zoals psychiaters, artsen, verpleegkundigen, gz- en klinisch psychologen, vaktherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkers.”

Verwijzing noodzakelijk

Om voor diagnostiek en/of behandeling in het Rijnstate Depressiecentrum in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig.

Meer informatie over het Rijnstate Depressiecentrum en de behandelmogelijkheden: rijnstate.nl/depressiecentrum.

Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: