Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate ondertekent Green Deal 3.0Dat de CO2-uitstoot omlaag moet, weten we allemaal. De zorgsector is verantwoordelijk voor minstens 7% van die uitstoot. Dit is een van de redenen dat we steeds meer gaan inzetten op duurzaamheid. Met het ondertekenen van de Green Deal Zorg 3.0, laten we zien dat we ons ook de komende jaren voor blijven inzetten.

In de nieuwe Green Deal, met als titel ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’, zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Dat betekent dat de organisaties die de Deal hebben ondertekend, (nog) meer gaan inzetten op gezondheidsbevordering en preventie. Maar ook op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. Thema’s in de Green Deal zijn bevorderen van gezondheid, meer kennis en bewustwording over duurzaamheid, en minder CO2-uitstoot, grondstoffengebruik en milieubelasting door medicatie. 

Willem-Jan Hanegraaf, manager Vastgoedbedrijf & Facilitair Bedrijf, en Carolien Kock, adviseur Milieu, ondertekenen de Green Deal 3.0

Ruim 150 zorggerelateerde organisaties hebben de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ al ondertekend. Het duurzaamheidsbeleid van Rijnstate is de komende jaren vooral gericht op het verminderen van energieverbruik en daarmee verlaging van de CO2-uitstoot. Onze nieuwe locatie in Elst wordt zelfs helemaal CO2-neutraal en aardgasloos. Ook onderzoeken we hoe het afval van geneesmiddelen kan worden beperkt, hoe we meer kunnen bijdragen aan een circulaire economie, en gaan we aan de slag met het realiseren van een groene OK.

Lees meer over en onze gezonde locaties en duurzame ziekenhuis.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: