Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

VvAA en Rijnstate gaan strategische samenwerking aan op medische aansprakelijkheidPer 1 januari brengt Rijnstate de medische aansprakelijkheidsverzekering onder bij VvAA. Daarmee breidt VvAA haar leidende rol op het gebied van medische aansprakelijkheid verder uit. Individuele zorgprofessionals, groepspraktijken en klinieken konden al jarenlang bij VvAA terecht voor een verzekering en de expertise van VvAA op het gebied van klachten en claims. Nu VvAA sinds enige tijd ook een medische aansprakelijkheidsverzekering voor ziekenhuizen biedt, gaat ook Rijnstate een strategische samenwerking met VvAA aan. 

Meer stabiliteit en expertise reden voor overstap

Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijstate: “Wij kijken uit naar de samenwerking met VvAA op het gebied van medische aansprakelijkheid. Zo maken wij gebruik van de expertise die VvAA in huis heeft, voor het zorgvuldig omgaan met claims, (tucht)klachten en Wkkgz geschillen en voor het voorkomen daarvan. Deze verzekering biedt ons ziekenhuis o.a. stabiliteit, zodat wij weten waar wij financieel aan toe zijn. Zo weten we vooraf welke premie we betalen en zijn er geen onverwachte ‘bijbetalingen’ aan het einde van het verzekeringsjaar.”

Van links naar rechts: Bart Janknegt (voorzitter hoofddirectie VvAA), Hans Schoo (lid Raad van Bestuur Rijnstate) en Michael Müller (psychiater en penningmeester/vicevoorzitter bestuur CMSR Rijnstate)

Oog voor diverse belangen

Directievoorzitter VvAA Bart Janknegt is bijzonder trots dat ook Rijnstate heeft gekozen voor een duurzame relatie met VvAA. “Als een patiënt ontevreden is en een klacht of een claim indient, heeft dat echt impact. Op de patiënt en zijn of haar naasten, op de betrokken arts en op het ziekenhuis. Wij hebben oog voor al die belangen en de gevolgen die dit met zich mee kan brengen en zetten onze uitgebreide ervaring in voor een vlotte, respectvolle en transparante behandeling van klachten of claims. Al sinds onze oprichting zijn we juridisch, financieel en ook intrinsiek betrokken bij de zorg en versterkt VvAA zorgprofessionals ten behoeve van goede gezondheidszorg.”

Over de medische aansprakelijkheidsverzekering van VvAA voor ziekenhuizen

Deze verzekering biedt ziekenhuizen stabiliteit en zekerheid met betrekking tot de premie en het eigen behoud en ondersteuning en advies bij kwaliteitsmanagement. Aan de zorgverlener en de patiënt biedt VvAA in goede samenwerking een passende oplossing binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. Daarnaast ontvangen de zorgprofessionals die daar behoefte aan hebben extra ondersteuning om de draad weer op te pakken na een klacht of claim.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: