Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Moeite met lezen of schrijven? Vertel het ons!2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd, dat betekent dat zij niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen en vaak minder digitaal vaardig zijn. 

Voor mensen met laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen relatief eenvoudige handelingen daarom een hele opgave zijn. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een online gezondheidsvragenlijst, maar ook e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn.

Onderzoek toont aan dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid om die reden in een minder goede gezondheid verkeren (vaker chronisch ziek, een groter zorgverbruik, slechtere gezondheidsuitkomsten en een grotere sterfkans). Zij missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met gezondheidsinformatie en hebben moeite met het toepassen van deze informatie.

Laaggeletterdheid is daarom een belangrijk thema waar wij als ziekenhuis, en binnen het samenwerkingsverband mProve, veel aandacht voor hebben. Zo werken wij op dit thema samen binnen de mProve werkgroep ‘Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden’.

Deze werkgroep zet onder meer in op bewustwording en het vergroten van kennis. Zorgverleners krijgen hulp bij het herkennen van patiënten die laaggeletterd zijn en advies over hoe zij het beste een gesprek kunnen voeren over een aandoening of behandeling.

Meer weten over laaggeletterdheid? Kijk dan eens op:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: