Twee specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Rijnstate-medewerkers scoren uitstekend op gebied van betrokkenheid, inzet en deskundigheidRijnstate scoort uitstekend bij accreditatie door Qualicor Europe. Deze uitzonderlijk goede score is het resultaat van de inzet en betrokkenheid van verpleegkundigen, medisch specialisten en alle ondersteunende medewerkers. Een opvallend resultaat omdat dit – in Covid-tijden en de nasleep daarvan  een heftige periode is die het ziekenhuis voor grote uitdagingen stelt.

Qualicor Europe is een onafhankelijke instantie die door middel van audits toetst of kwalitatief goede zorg geleverd wordt en of zorg continue verbetert. “In Rijnstate staat verbeteren van veiligheid centraal in alle aspecten van het werk. Men start en eindigt de dag samen met terug- en vooruitkijken: wat ging gisteren goed en wat kan vandaag beter of anders? En dat draagt bij aan werkplezier én kwaliteit”, vertelt Ellen Joan van Vliet, directeur van Qualicor Europe.

Rijnstate kreeg onder andere complimenten voor het integrale dashboard, de verbeterruimte bij de Acute Opname Afdeling , de loopbaanbegeleiding (bijv. CSA), de zichtbaarheid van beveiliging, de professionaliteit van teams en het Verpleegkundig Platform. “Wij zijn erg trots op dit uitstekende resultaat. Ondanks alle belasting en inspanningen van de afgelopen maanden weten onze medewerkers de kwaliteit op peil te houden en dat verdient een enorm compliment” zegt Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur.

Zorgpaden

Rijnstate gaat verder om de zorg optimaal en patiëntgericht te organiseren en heeft vanaf 1 juli 2022 de organisatie volledig ingericht volgens de principes van 'waardegedreven zorg'. Dat betekent dat de samenwerking van professionals rond zorgpaden meer prioriteit krijgt in organisatiekeuzes.

Deze stap is gestimuleerd door de Cliëntenraad en in goede samenwerking met de Coöperatie van Medisch Specialisten (CMSR) en de Verpleegkundige Stafraad (VSR) gezet. Zo willen wij voorop blijven lopen en sluiten we goed aan bij de doelstellingen rond passende zorg in het integraal zorgakkoord.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: