Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate@home maakt thuisbehandeling mogelijk voor patiënten met reumatoïde artritis en artritis psoriaticaRijnstate wil patiënten kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek: dicht bij huis waar het kan en in het ziekenhuis weg als dat nodig is. Eén van de manieren waarop we dat doen, is door thuistoediening van medicijnen mogelijk te maken onder de noemer Rijnstate@home. Sinds kort kunnen dankzij deze dienstverlening ook patiënten met reumatoïde artritis of artritis psoriatica hun medicatie thuis ontvangen.

Patiënten die behandeld worden met het medicijn Abatacept (Orencia ®, toegediend via een infuus) komen normaal gesproken elke vier weken naar het ziekenhuis. Als zij in aanmerking komen voor thuistoediening, is dat dus niet meer nodig. Op jaarbasis gaat het om zo’n zestig toedieningen.

Verpleegkundige Antoinet Verborg vertelt: “Voor sommige patiënten is het een probleem om vaak naar het ziekenhuis te komen. Zeker als je voor vervoer afhankelijk bent van iemand anders. Door dit medicijn thuis toe te dienen, lossen we dit probleem op voor onze patiënten met reumatoïde artritis of artritis psoriatica.”

Voorwaarden

De behandeling met Abatacept (Orencia ®), vindt plaats in nauwe samenwerking met de reumatoloog en verpleegkundige. De behandeling is hetzelfde als in het ziekenhuis, alleen wordt het geneesmiddel thuis toegediend in plaats van in het ziekenhuis. Tijdens de controle bij de reumatoloog in Rijnstate, wordt de behandeling geëvalueerd.

Om in aanmerking te komen voor de thuisbehandeling, krijgen de patiënten eerst drie behandelingen in het ziekenhuis. Op die manier wordt gekeken of zij geen noemenswaardige klachten en/of bijwerkingen krijgen van de behandeling. Andere voorwaarden voor een thuistoediening, zijn dat het inbrengen van een infuus geen problemen oplevert en dat de patiënt binnen een straal van 25 kilometer van Rijnstate woont.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Rijnstate wil patiënten kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek: waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op hun behoeften. Dus zorg dicht bij huis waar het kan en in het ziekenhuis weg als dat nodig is. Dit doen wij vanuit het landelijke programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Eén van de drie pijlers binnen dit programma is het verplaatsen van zorg. Met de vergrijzende bevolking en de toegenomen zorgvraag draagt verplaatsen van zorg onder meer bij aan het toegankelijk houden van de zorg. Rijnstate werkt hierin nauw samen met zorgpartners in de regio.

Lees hier meer informatie over De Juiste Zorg op de Juiste Plek in Rijnstate.

Lees hier meer informatie over thuistoediening van het geneesmiddel Abatacept (Orencia ®).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: