De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Medewerker Rijnstate achter computer virtueel zorgcentrum

Zorg verplaatsen

Rijnstate zal de komende jaren, waar mogelijk, steeds meer zorg verplaatsen naar de thuissituatie (Rijnstate@home). Dit betekent dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u de zorg in uw eigen thuisomgeving ontvangt. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren is Rijnstate 1 april 2021 gestart met het Virtueel Zorgcentrum, een centrale plek van waaruit een team zorgprofessionals patiënten in de thuissituatie kan monitoren en ondersteunen.

Ook ons diagnostisch centrum ZekerWeten speelt hier op in door steeds meer onderzoek op locatie uit te voeren. Denk hierbij aan echografie, longfunctietesten en ECG’s in de huisartsenpraktijk. Deze diensten breiden we uit met slaapapneuonderzoek. We kijken ook of het mogelijk is om meer laboratoriumtesten bij u thuis af te (laten) nemen. Ook breidt ZekerWeten de dienstverlening voor eerstelijns verloskundigen en verpleeghuizen uit.

De apotheek van Rijnstate gaat haar medische expertise ook meer buiten de muren van het ziekenhuis inzetten, bij onder andere thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Daarnaast biedt de apotheek ondersteuning bij infuustherapie die u (als dit mogelijk is) thuis ontvangt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: