Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekendDeze week is het de week van Lezen en Schrijven. Hierin staat aandacht voor laaggeletterdheid centraal. Ook Rijnstate vindt dit onderwerp belangrijk. Onderzoek wijst namelijk uit dat laaggeletterde patiënten vaker chronisch ziek zijn en slechtere uitkomsten van zorg hebben.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan iets meer dan de helft autochtoon Nederlander is. Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en missen vaak ook digitale vaardigheden. Ze missen vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Ze gaan vaker naar een huisarts en ziekenhuis en maken minder gebruik van zorg vooraf en nazorg. Ook kunnen bepaalde handelingen een hele opgave zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een online gezondheidsvragenlijst, maar ook e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn. Helaas komen er steeds meer laaggeletterde mensen bij. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing, door de komst van meer mensen met een niet-Westerse achtergrond en bijbehorende taalbarrières, maar óók omdat jongeren meer en meer ‘ontletterd’ raken. Om mensen die laaggeletterd zijn beter te kunnen helpen, is het belangrijk om te weten waar u laaggeletterdheid aan kunt herkennen.

Aandacht voor laaggeletterdheid in Rijnstate

In Rijnstate schrijven we onze patiëntinformatie op leesniveau B1. Dit is het niveau dat de meeste Nederlanders goed kunnen lezen (40% van de bevolking). Laaggeletterden lezen op niveau 1F of lager. 1F is het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten. Dus doet Rijnstate meer om patiënten te helpen.

Zo ondersteunt het visueel maken van informatie bij het overbrengen van informatie. In Rijnstate zetten we daarom steeds vaker filmpjes en animaties in. Maar ook praatplaten en beeldverhalen. Ook helpen we patiënten bij het gebruik van Mijn Rijnstate, video-afspraken en labbriefjes door de inzet van filmpjes. Deze zijn niet alleen op onze website te vinden, maar ook terug te zien op ons Infopunt innovatie. Hier staat bovendien overdag een vrijwilliger klaar om te helpen en vragen te beantwoorden. 

mProve werkgroep laaggeletterdheid

Ook is Rijnstate in mProve verband al jaren actief bezig met dit onderwerp. Dit doen wij onder meer door kennis en krachten te bundelen met andere mProve ziekenhuizen binnen de werkgroep Laaggeletterdheid. De werkgroep ontwikkelde de afgelopen jaren diverse praatplaten en beeldverhalen en denkt mee over hoe het onderwerp in de verschillende mProve ziekenhuizen meer en beter op de kaart kan komen.

Om zorgprofessionals te helpen bij het beter leren herkennen van en weten om te gaan met laaggeletterdheid denkt de werkgroep mee over nieuwe manieren om dit mogelijk te maken.

Meer informatie over laaggeletterdheid vindt u op de website van Stichting Lezen en Schrijven en Pharos.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: