Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Kwaliteit van zorg in Rijnstate bevestigd door officiële STZ-erkenningenHet Expertisecentrum voor Knie- en Heupprothesiologie van de afdeling Orthopedie is erkend als nieuw topklinisch centrum in Rijnstate door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Daarnaast zijn de erkenningen voor het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ) en het Centrum voor Diagnostiek en behandeling van patiënten in coma na reanimatie met vijf jaar verlengd.

Topklinische zorg wordt door een beperkt aantal ziekenhuizen aangeboden vanwege de daarvoor benodigde ervaring of beschikbare technische middelen.

Expertisecentrum voor Knie- en Heupprothesiologie

De afdeling Orthopedie van Rijnstate heeft een grote expertise op het gebied van knieprotheses en heupprotheses, waarvoor de patiënt terecht kan bij Rijnstate Clinics. Een voorbeeld van deze topklinische zorg is de gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding bij infecties van protheses.

Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ)

Het Rijnstate COPZ is een kennis en behandelcentrum voor patiënten met een palliatieve zorgbehoefte. Het centrum heeft een landelijke voortrekkersrol in de ontwikkeling en organisatie van deze zorg. Het COPZ richt zich op hoog complexe palliatieve zorg, medisch en verpleegkundig onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en transmurale samenwerking in de regio. De specialistische palliatieve zorg vindt zowel klinisch, poliklinisch als bij patiënten thuis plaats. Dit gaat in nauwe samenwerking met de betrokken hulpverleners uit de eerste lijn.

Diagnostiek en behandeling van patiënten in coma na reanimatie

Het Expertisecentrum is er voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van patiënten die na een reanimatie in coma blijven. Neurologen en intensivisten in Rijnstate hebben een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diagnostiek om de prognose van patiënten in coma na een hartstilstand te bepalen. Ook worden nieuwe behandelingen om hersenherstel en revalidatie te bevorderen onderzocht.

Daarnaast wordt in Rijnstate onderzoek gedaan naar nieuwe, effectieve behandelingen. Hiervoor werkt Rijnstate nauw samen met de Universiteit Twente en een groot aantal academische en niet academische ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Hoogwaardige patiëntenzorg

Rijnstate is aangesloten bij de landelijke vereniging voor samenwerkende topklinische ziekenhuizen (STZ). Gezamenlijk houden deze ziekenhuizen zich bezig met onderwijs en opleidingen, hoogwaardige patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

In het Topklinisch Zorgregister kunnen patiënten en verwijzers zien welke zorg binnen Rijnstate topklinisch erkend is. Het oncologische centrum, waaronder ook schildklierkanker, vasculair centrum, diagnostiek en behandeling van coma na reanimatie, bariatrische chirurgie, het Crohn en Colitiscentrum, het HIV behandelcentrum, het centrum voor ondersteunende en palliatieve zorg en het expertisecentrum voor neuromodulatie zijn eerder al erkend als topklinische zorg.

Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate, is trots op de erkenningen. “Daar werken we met ons allen keihard aan. Dag in dag uit. Het is fijn dat het door de STZ zo wordt gewaardeerd. Maar we zien het ook dagelijks aan onze patiënten die tevreden zijn over geleverde zorg. We zijn er erg blij mee. Die trots dragen we graag uit richting onze collega’s en bezoekers aan ons ziekenhuis.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: